FDF Lederkursus

Lederkursusudvalgets formål er at forberede, afvikle og udvikle forbundets årlige lederkursus på Friluftscenter Sletten.

Vi arbejder for at kurset kan tilbyde grupper og moduler i høj kvalitet, som samlet set favner alle frivillige voksne i FDF, og som kan give inspiration og udfordringer til både erfarne og nye ledere.

At der er fagligt kompetente instruktører med noget på hjerte, som både kan inspirere til aktiviteter der direkte kan overføres til kredsarbejdet og samtidig sætte det i relation til FDFs ambition

At give et nyt indspark til det daglige FDF arbejde, ved at kigge ud ad og inddrage samfundet omkring FDF. At give deltagerne en oplevelse både i det nære kredsfællesskab og i det store fællesskab på tværs af kreds, netværk og landsdel.

Arbejdsopgaverne i udvalget spænder bredt. Vi beslutter hvilken form kurset skal have, eksempelvis om der skal udbydes kortere eller længere uddannelsesforløb, hvilke uddannelsesforløb der skal udbydes, kontakter instruktører, sjak, teknik og køkken og sørger for at kurset forløber gnidningsfrit henover den weekend det bliver afholdt. Ydermere laver vi også kommunikation rundt i forbundet på sociale medier og i fysisk form.

Udvalget mødes 8-10 gange over et år med hovedparten af møderne er op mod kurset i april. Mødet bliver afholdt på hverdagsaftener, hovedsageligt på FDFs kontor i Aarhus.

Vi søger udvalgsmedlemmer sammen med de andre udvalg i Arenaen to gange om året, i september og februar. Her er det muligt at sende en ansøgning.

Hvordan kommer man med?

Skriv en mail til Jeppe Strauss på jss@fdf.dk og hør mere.