Internationalt forum

Målet for FDFs internationale arbejde er at udfolde FDFs ambition. At vi giver børn og unge et ståsted at møde verden fra, er det netop fordi, vi mener, at kombinationen af vores formål, værdier, aktiviteter og menneskesyn giver et særligt ståsted for livet. Formålet forpligter os på at dele ambitionen med andre. Når vi rejser ud søger vi således at møde andre mennesker og opleve deres verden. Netop for at de også kan opleve os og dem vi er. For at vi i relation og dialog søge at skabe et fælles ståsted og forståelse på tværs af kulturer. Mødet med andre mennesker, bør også tjene til gensidig inspiration på både lokalt- og nationalt niveau, i FDF.

Derfor arbejder Internationalt Forum med at vedligeholde kontakten til FDFs internationale netværk og deres medlemsorganisationerne. Det sker primært gennem weekendmøder rundt omkring i Europa. Hvor man mødes på tværs af nationaliteter for at koordinere fælles aktiviteter, indsatser og udvikling af netværkene. Der bliver også arbejdet en del med lokal forandring, og hvordan flest muligt i FDF får gavn af og bliver mødt af det internationale.

Herudover, sørger Internationalt forum for at FDFere kommer med på internationale kurser og lejre i netværkene. F.eks. ved at finde holdledere, lave indbydelser, bestille fly/tog, samle info om kurserne og gøre reklamere for tilbuddene. 

Udvalg sætte også arrangementer i gang f.eks. Jagten, hvor 100 FDFere tager på interrail rundt i Europa og løser en gåde. Men har du lyst til være være til at lave nye internationale aktiviteter, så er har vi altid plads til nye ideer. 

Udvalget består af 8-10 medlemmer, der spænder bredt både aldersmæssigt og geografisk. Der er ca. 8 aftenmøder om året, de foregår i Aarhus og en udvalgsweekend. 

Hvordan kommer man med?

Hvis man har lyst til at være en del af dette arbejde, kan man kontakte udvalget på international@FDF.dk