Relationsmærket

Formål

Gode relationer giver modstandskraft og lærer FDFere at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab. Derfor har relationsmærket fokus på oplevelser, hvor FDFerne glædes og vokser i mødet med hinanden og andre, som ikke nødvendigvis ligner dem selv.

Af: Semine Søgaard Sigaard og Johanne Götze Lindegaard, FDFs socialudvalg