FDFs formand takker af

FDFs formand, Jonas Kolby Laub Kristiansen, har meddelt hovedbestyrelsen, at han ikke genopstiller til det kommende landsmøde. FDF skal dermed have ny formand efter det kommende landsmøde i november. FDFs næstformand, Dorte Fog, har valgt at stille sig til rådighed for en ny hovedbestyrelse.

12. Jun 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Jonas Kolby har været formand siden 2012 og har i den periode, sammen med forskellige hovedbestyrelser, været med til at fokusere FDFs organisation og kernefortælling:

- FDF er en unik dansk opfindelse, der igennem tiden er kommet rigtig mange børn og unge til gavn. Det har alle dage været en vanskelig opgave at formidle den mangfoldighed, FDF rummer. Jeg har som formand været meget optaget af at tegne en fælles retning for hele FDF, der favner bredden og samtidig sætter ord på det produkt, vi tilbyder børn og unge, som svar på, hvorfor FDF stadig er et yderst relevant fritidstilbud anno 2020, siger Jonas Kolby.

Styrket identitet og kredsfokus

FDF har siden 2012 udviklet sig gradvist på FDFs landsmøder. Her er der truffet vitale beslutninger om en ny retning i form af en ny ambition, tilrettede værdier, ny pædagogik og en revideret profil. Samtidig er organisationen blevet styrket, så den i højere grad understøtter og styrker de lokale kredse og det ugentlige FDF-arbejde.

- Sigtet har været at styrke identiteten og selvforståelsen af FDF som et landsforbund, der giver brugbare svar på de udfordringer, børn og unge står med, og samtidig styrke indsatsen for de lokale kredse, hvor mødet med børn og unge netop foregår. En strategisk og organisatorisk oprustning skulle være med til at standse mange års medlemstilbagegang, siger Jonas Kolby. 

Siden 2012 er FDF blevet tydelig på sin ambition om at give børn og unge et ståsted at møde verden fra med udgangspunkt i leg, tro, relationer og samfundsengagement. At det er lykkedes, skyldes ifølge Jonas Kolby et konstruktivt samarbejde mellem hovedbestyrelse og landsmødet, repræsenteret ved de 350 lokale kredse:

- Alle de vigtige skridt er blevet grundigt debatteret og vedtaget på FDFs landsmøde, og dermed har vores højeste demokratiske organ svinget taktstokken for, hvor hurtigt forbundet har kunnet udvikle sig. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har bidraget til at give ambitionen liv og handling i det lokale arbejde, på kurser og lejre. Vi har sammen givet FDF et solidt ståsted  og derved skabt et godt fundament til at sætte ekstra skub på en fornyet medlemsfremgang, siger Jonas Kolby.

Næstformand står klar

Det er ifølge FDFs vedtægter hovedbestyrelsen selv, der konstituerer sig med en formand. FDFs næstformand, Dorte Fog, har meddelt, at hun stiller sig til rådighed som formand, når den kommende hovedbestyrelse træder sammen efter landsmødet. 

- Den nuværende hovedbestyrelse har set det som sit ansvar at sikre, at der er mindst én egnet kandidat, der er villig til at påtage sig ansvaret, når en ny hovedbestyrelse skal konstituere sig efter landsmødet. Den forberedende rolle er helt på linje med traditionen i FDF. Det glæder mig meget, at en enig hovedbestyrelse bakker op om Dortes kandidatur til formandsposten, siger Jonas Kolby.

Dorte Fog har været FDFer siden barndommen. Først i FDF Kragelund, hvor hele familien var engageret. Efter et højskoleophold på Silkeborg Højskole rykkede hun til København, hvor hun først blev børneleder og senere kredsleder i FDF K 25 Brønshøj gennem 18 år. Opvæksten i en landsbykreds og voksenlivet i en storbykreds har givet hende et nuanceret blik for mangfoldigheden i FDF. 

- FDFs formål har altid ligget mig på sinde. Vores tilbud om at give børn og unge et ståsted er en gave og en opgave. En gave, som vi selv har modtaget, og som til stadighed gør os klogere på os selv som mennesker. En opgave, fordi vi skal blive ved med at føle os forpligtet til at dele ud til endnu flere. Jeg vil gerne, at de mange børn og unge, der vokser op i områder, hvor de ikke har en reel mulighed for at blive en del af FDFs fællesskab, får mulighed for det i fremtiden, fortæller Dorte Fog.

Valg til FDFs hovedbestyrelse

Valget til hovedbestyrelsen foregår på landsmødet, og alle kredse og landsdele opfordres til at foreslå kandidater. Den siddende hovedbestyrelse vil, jf. FDFs vedtægter, inden den 21. august melde ud, hvem af de nuværende fem HB-medlemmer på valg, der ønsker at genopstille. Hvis man er i tvivl om, hvad arbejdet indebærer, er man altid velkommen til at tage fat i et nuværende HB-medlem for at høre mere.