FDFs traditionsrige uddannelser nærstuderes i ny undersøgelse

I et nyt samarbejde skal Videncenter for Folkeoplysning, Vifo, undersøge lederuddannelserne hos FDF og KFUM-Spejderne.

29. Apr 2022
Rune Kløve Junge

Foto: Christian Kyed

Rigtig mange af dem, der har været på kursus i FDF, kender følelsen af, at man har oplevet noget helt specielt. En følelse, der kan være rigtig svær at sætte ord på, men det er ikke desto mindre det, FDF i samarbejde med KFUM-Spejderne og Vifo, med støtte fra Samfonden, er gået i gang med. 

I løbet af vinteren og foråret 2022 har Vifo været med på 7.-8. klasseskursus på Limbjerggård og det nyopstartede KursusPLUS, samt på KFUM-Spejdernes Ungdomslederkursus og Roland for Voksne, med det formål at indsamle viden om, hvordan lederuddannelse foregår i FDF og hos KFUM-Spejderne, men også for at undersøge det fokus og de værdier, kurserne har, samt hvilke erfaringer og oplevelser deltagerne får ud af kurserne.

7.-8. klasseskurset på Limbjerggård er et af de kurser, Vifo har været på besøg på:

- Det tvang os til at undersøge, hvorfor vi gør som vi gør, og tænke over, hvad tankerne bag det, vi gør, er. Det gav stof til eftertanke og tanker om udvikling, og så er det bare interessant at få et nyt syn på, hvad det er, FDFs kurser både kan og ikke kan, så vi også kan blive bedre, fortæller kursusleder Brian Strunge Mortensen.

Betydning af lederuddannelse

Undersøgelsen indbefatter en kortlægning af de kurser, der indgår i lederuddannelserne – herunder både kurser der udbydes af landsorganisationerne og mere lokale oplæringsforløb i kredse og landsdele, eksempelvis Den Grundlæggende Lederuddannelse, lederskoler og Kursus for Nye og Kommende Ledere. Samtidig skal undersøgelsen gennem kvalitative interview med udvalg, instruktører og deltagere afdække, hvad lederuddannelse betyder for FDF bredt set og for kredses virke, identitet og fællesskab.

- Undersøgelsen giver os mulighed for at dykke ned i, hvilke dele af FDFs lederuddannelse der opleves som særligt betydningsfulde, og den værdi de tilfører den enkelte kreds og FDF samlet set. Den viden kan vi bruge til at udvikle og styrke uddannelsen af ledere, siger Anna Buur Vistesen, udviklingschef i FDF.

Projektets to faser

Første fase af projektet er i gang nu, hvor der på baggrund af undersøgelsens resultater udfærdiges en samlet rapport om lederuddannelserne, som forventes offentliggjort i efteråret 2022. Projektet følges i 2023 op af et udviklingsarbejde med afsæt i indsigterne samt en konference.

Læs mere om det nye samarbejde og undersøgelsen på Vifos hjemmeside:

 

Læs mere om Den Grundlæggende Lederuddannelse og Kursus for Nye og Kommende Ledere: