Flere var oppe på mærkerne

Der var kø til talerstolen under debatten om FDFs mærkefilosofi

19. Nov 2018
Laura Schjødt Frimann og Christina Gro Hansen

Sofie Munk Snedker, ungdomsrepræsentant, taler ikke om mærker, men om oplevelser med sine jævnaldrende. 

FOTO: Thomas Heie Nielsen

Lene Thanild Schøler fra hovedbestyrelsen fremlagde HBs ønske om at bevare mærkernes form, men ændre på selve principperne. Hun understregede, at det må være op til de enkelte ledere ude i kredsene, hvilket mærke og hvilket niveau, man ønsker at tage. Samtidig sagde hun at beskrivelserne trænger til en gennemskrivning, som et udvalg skal arbejde med, og sikre en ensartet formulering og progressiv udvikling i aktivitetsforslagene.

Punkerne 12.4 og 15 blev behandlet samlet, så herefter gik Andreas Emil Nesgaard, FDF K 19 – Vanløse, på scenen og fremlagde et ændringsforslag til deres eget mærkekoncept. Hans hovedbudskab var, at vi skal fokusere på oplevelserne frem for de forskellige niveauer, og ændringsforslag gik på, at tallet på de fysiske mærker skal afspejle antallet af oplevelser, som barnet eller den unge har fået. På den måde er det et mærkekoncept, som giver bedre mulighed for lederen til at skabe ”den gode oplevelse”, sagde han.

Det fælles eller det individuelle

Herefter gik Sune Lohse, FDF Måløv, på talerstolen med et ændringsforslag, om kun at kigge på mærkerne 1-5, så de gøres mere pædagogiske og kan tages i fællesskab, men mærkerne 6-10 stadig ville kunne tages som individuelle mærker. Det sikre en fleksibilitet i at kunne arbejde med både det fælles og det individuelle, mente han, og refererede til Væbnermesterskabet i København.

- Mener vi det her dybt i maven, skal vi også droppe point på Væbnermesterskab. Vi kan godt balancere det fælles og det individuelle, sagde han.

Nicolei Beier FDF Odense 10 Dalum-Hjallese, fremlagde et ændringsforslag, da han mente, det er ok at anerkende, når nogen har præstereret noget, men syntes de nuværende beskrivelser trængte til en oprydning og gennemskrivning. Rasmus Brath Christensen FDF Vadum stillede et ændringsforslag: at der tilføjes flere mærker for enkeltstående præstationer med relation til de eksisterende mærker. Hertil svarede Sofie Munk Snedker, ungdomsrepræsentant, at når hun fortæller om FDF til hendes jævnaldrende, er det ikke mærkerne, hun nævner. Faktisk ønsker hun helst at undgå dem i sin forklaring, og bruger i stedet eksempler på gode og betydningsfulde oplevelser sammen med andre

- Det er oplevelserne vi husker, ikke mærkerne, sagde hun.

Lisbeth Nørmølle, FDF Bislev, fremlagde et ændringsforslag, der tilføjede værdierne, fokus på læring i en oplevelsessammenhæng, samt at der indarbejdedes en naturlig progression i mærkerækkefølgen. Endelig foreslog FDF F 4 at mærker skal være for alle og ikke kun for børn og unge. Dette kunne HB godt bakke op, så længe der ikke er mærker, der alene er for voksne.

Herefter skred landsmødet til afstemning af ikke mindre end 8 ændringsforslag. Hovedbestyrelsen oprindelige forslag blev vedtaget med FDF F 4s ændring fra ”børn og unge” til ”alle”.