Hovedbestyrelsen har nu konstitueret sig

FDFs hovedbestyrelse har nu  konstitueret sig med Dorte Fog som formand, Kim Koch Rasmussen som næstformand samt Emil Gaarde som kasserer.

09. Dec 2020
Mia Fanefjord Hansen

Fotos: Thomas Heie Nielsen og Asbjørn Laurberg

FDFs nye hovedbestyrelse har på deres første møde d. 28. november  konstitueret sig. Kim Koch Rasmussen er valgt som ny næstformand, mens Emil Gaarde er genvalgt som kasserer.

Således er det Kim Koch Rasmussen, der, sammen med FDFs nytiltrådte formand, Dorte Fog, skal stå i spidsen for arbejdet med at implementere FDFs nye strategi, som blev vedtaget på landsmødet i november. Her skal kredse, netværk, landsdele og landsforbund arbejde sammen om at få flere børn og unge med i FDFs fællesskab.

Formand Dorte Fog glæder sig over hovedbestyrelsens valg af Kim til næstformandsposten.

– Kim har i sin tid i hovedbestyrelsen allerede gjort en stor og dedikeret indsats og blandt andet haft stor betydning i de senere års arbejde med FDFs ambition. Jeg ser meget frem til samarbejdet de kommende år, siger formand Dorte Fog. 

Garvet hovedbestyrelsesmedlem

Til daglig er Kim Koch Rasmussen leder i FDF Hasle-Åbyhøj i Aarhus. Han har siddet med ved hovedbestyrelsesbordet siden 2014 – samme år som FDFs ambition blev vedtaget af landsmødet. I sine seks år i hovedbestyrelsen har Kim ud over ambitionsarbejdet især været optaget af at lette den administrative byrde i FDFs kredse – ligesom også forbundets internationale relationer har fyldt.

I den kommende periode skal det handle om at skabe nye samarbejder på tværs i FDF og ved fælles indsats åbne fællesskabet op for flere. Kim Koch Rasmussen glæder sig til at komme i gang.

– Der ligger et spændende arbejde forude med at sikre, at flere børn og unge får mulighed for at blive en del af fællesskabet i FDF. Jeg ser frem til at sætte handling bag vores nye strategi sammen med vores mange gode frivillige, siger næstformand Kim Koch Rasmussen.   

Ud over at vælge næstformand og kasserer fik hovedbestyrelsen på sit første møde også taget de indledende drøftelser af, hvilke fokusområder der skal fylde næste kalenderår.