Hovedbestyrelsen mødes i weekenden

FDFs hovedbestyrelse holder møde i den kommende weekend.

30. Apr 2024
Mia Fanefjord Hansen

FDFs hovedbestyrelse holder møde i den kommende weekend 3.-4. maj på Rysensteen. Undervejs lægger flere gæster vejen forbi, og hovedbestyrelsen har således en temadebat med forkvinde for DUF Christine Ravn Lund om arbejdet i DUF og Samrådet, en temadebat med FDFs legeudvalg forud for udarbejdelsen af udvalgets nye kommissorium samt en temadebat med bæredygtighedsarbejdsgruppen under samfundsengagementsudvalget, der i den kommende tid vil tage fat på arbejdet med en handleplan for FDFs kommende bæredygtighedsstrategi.

På mødet modtager hovedbestyrelsen også resultatet af Kredsundersøgelsen 2024, som kredse hjalp i mål med deres besvarelser i foråret, og som giver indblik i kredsenes liv og tilstand. Hovedbestyrelsen skal herudover behandle partnerskabsaftalen for FDFs kommende internationale projekt, drøfte en business case på ombygningen af Rysensteen, modtage en status på nuværende udviklingsmål samt drøfte næste skridt i arbejdet frem mod nye udviklingsmål for 2025-26.

Du kan se den fulde dagsorden for mødet her: