Hvert fjerde barn mellem 4 og 9 år har ikke en fritidsaktivitet 

Hele 28 procent af børn mellem 4 og 9 år har ikke en fritidsaktivitet. Det viser en undersøgelse, som FDF har lavet i samarbejde med analysebureauet Kidvertising Agency.

02. Dec 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Rieke Poppe

Flere skal opleve FDFs fællesskab. Det har vi med FDFs strategi og udviklingsmål sat os for at have et fælles fokus på – på tværs af kredse, netværk, landsdele og landsforbund.

En undersøgelse, som analysebureauet Kidvertising Agency har lavet for FDF, viser nemlig, at mere end hvert fjerde barn mellem 4-9 år slet ikke går til en fritidsaktivitet. Den viden underbygger FDFs fokus. Det er en gruppe af børn, som FDF i endnu højere grad bør have fokus på at invitere med, siger udviklingschef i FDF Anna Buur Vistesen.

– Alle børn har brug for at være en del af et meningsfuldt fællesskab. Undersøgelsen viser, at en stor gruppe af især yngre børn i dag står uden for de fællesskaber, foreningslivet giver. Det styrker vores forpligtelse til at række ud til de børn og gøre det muligt for dem at blive en del af FDFs fællesskab, siger Anna Buur Vistesen.

Med i fællesskabet

FDF gennemførte i samarbejde med analysebureauet Kidvertising Agency tidligere på efteråret 305 online webinterview med forældre til børn i alderen 4-9 år. Undersøgelsen giver blandt andet svar på, i hvilket omfang forældre præger deres børns valg af fritidsaktiviteter, og hvad der har betydning for valget. I undersøgelsen svarer forældrene også på, hvor mange gange i løbet af en uge deres barn går til fritidsaktiviteter. Det er her, at hele 28 procent – mere end hver fjerde – svarer, at deres barn ikke går til noget. Det begrundes især med manglende tid, lyst og overskud hos barnet.

Forbundssekretær Anne Kathrine Østerby Muldbjerg har forestået undersøgelsen sammen med analysebureauet. Hun fortæller, at resultaterne peger på et hidtil ukendt potentiale for at få flere børn med i foreningslivet.

- At en stor del af børnene ikke går til en fritidsaktivitet er særligt udtalt for de yngste børn. Selvom tendensen aftager en smule med børnenes alder, er der stadig 22 procent af de 8-9-årige, der ikke går til noget. Set over tid er der en vedvarende stor gruppe børn, der ikke er med i et fællesskab. Den gruppe kan kredse med fordel række ud til og invitere ind i FDF, siger forbundssekretær Anne Kathrine Østerby Muldbjerg.

Konkrete indsatser

Selvom konkurrencen fra andre lokale klubber og fritidstilbud kan opleves som stor, når nye medlemmer skal tiltrækkes, er der altså fortsat en stor gruppe børn, der hverken er engageret i fodboldklubben, gymnastikforeningen eller går til dans eller kor.

- Vi kan bruge denne viden, når vi som en del af arbejdet med at tiltrække og fastholde flere aktivt skal række ud og målrette tilbud til målgruppen. Det giver anledning til nye snakke og perspektiver i forhold til, hvordan det kan omsættes til initiativer i den enkelte kreds, siger Anne Kathrine Østerby Muldbjerg.

Når der vedvarende er en stor gruppe børn at række ud til, kan det være med til at rykke ved kredsens forestilling om, hvilke mekanismer i rekrutteringen af lokale børn der er på spil.

- Hvilken forskel ville det gøre, hvis man, i stedet for at opfatte medlemsrekruttering som en konkurrence med øvrige lokale foreninger, ser det som et samarbejde om, at alle børn skal finde noget, de er glade for at gå til i deres fritid? Vi konkurrerer tilsyneladende mere med træthed og andre interesser end med de andre foreninger, forklarer Anne Kathrine Østerby Muldbjerg.

Undersøgelsens resultater har sammen med øvrig indsamlet viden på området affødt en række indsatser, som FDFs hovedbestyrelse vedtog på deres oktobermøde. Dem kan du læse mere om her: