BUSK-gudstjeneste nu på søndag

På søndag afholdes BUSK-gudstjeneste i mange kirker landet over, og mange FDF-kredse er med.

25. Oct 2019

På søndag afholdes BUSK-gudstjenester i kirker over hele landet. Årets BUSK-materiale er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både FDF, KFUM-spejderne, KFUM/KFUK, De Grønne Pigespejdere og KFUMs Idrætsforbund. Materialet kan findes på buskgudstjeneste.dk, og elementer fra det kan også anvendes til andre børne- og ungdomsgudstjenester eller til en mødeandagt.

"Stjerne for hinanden” er årets tema med udgangspunkt i fortællingen om helbredelsen af den lamme i Kapernaum. Anni Albæk er præst og repræsentant for FDF i arbejdsgruppen sammen med Bitten Sig Sørensen.

- Vi vil gerne fortælle børn, at man kan være stjerne i hinandens liv, og at det er mere givende end at skulle være stjerne alene på livets scene, siger Anni Albæk.

Årets BUSK-gudstjeneste er ment som en modpol til det pres, der ligger på børn og unge om at skulle være en stjerne, en succes i dem selv.

- Det er et vigtigt budskab også til børn og unge i dag, at de ikke nødvendigvis skal være noget i kraft af dem selv, men skal være nogen i samspil med andre, siger Anna Berg, formand for FDFs trosudvalg.

Udover at materialet indeholder salmeforslag, forslag til formen på gudstjenesten og tekstlæsninger, er der også flere forskellige aktivitetsforslag til, hvad man kan lave med børn og unge før og under gudstjenesten.

- Vi skal lyse som stjerne for hinanden og ikke lyse for at blive beundret. Vi har en værdi som altid vil lyse, også i vores mørkeste nætter. Den værdi har Gud lagt i os. Som et mærke eller som en spire af kærlighed, siger Anni Albæk.