Legens Dag i 2016

I 2016 er det igen valgfrit for kredsene, hvornår de vil afvikle Legens Dag. 

03. Feb 2016
Christina Gro Hansen

Foto: Leif Hansen

FDFs legeudvalg udviklede til Legens Dag 2015 ”Legebrikkerne”, der blev udsendt til alle landets kredse.

I 2016 vil der ligesom sidste år blive udsendt et materiale, der skal inspirere til leg på nye måder. På baggrund af Legeudvalgets oplæg, har hovedbestyrelsen vedtaget, at Legens Dag 2016 bliver et koncept meget lig arrangementet i 2015.  

 – Legens Dag er ikke en fast dato, da dette virker som en hæmsko for flere kredse. Vi foreslår, at arrangementet forbliver et agitationsarrangement, som defineres af kredsene selv, siger Legeudvalgets formand Peter Randorff Larsen. Han forklarer, at arrangementet eksempelvis kunne være et opstartsmøde, kredsmøde, by-arrangement eller et arrangement i den lokale kirke. 

Det er helt op til kredsene, hvordan, hvornår og hvorfor de vil afholde arrangementet. Legeudvalget leverer materiale til, at kredsene kan gennemføre et arrangement under navnet ”Legens Dag”.

–  Vi har i hovedbestyrelsen lyttet til kredsenes ønske om, at det skal være nemt og fleksibelt at være en del af Legens Dag. Vi håber derfor, at mange kredse vil bruge dagen og konceptet til at få skabt opmærksomhed omkring FDF og legens betydning hos os, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen, der fortsætter: 

–  Leg er en vigtig del af FDFs dna. Legen i FDF er et bærende element i vores tilgang til alle typer af aktiviteter, ligesom legen er hevet frem i FDFs ambition. Derfor er det også oplagt fortsat at bruge leg i forbindelse med agitation med Legens Dag. 

Evaluering af Legens Dag 2015

Der er foretaget en evaluering af Legens Dag 2015, hvor der blandt andet er lavet en rundringning til 32 kredse fordelt på alle otte landsdele. Halvdelen af de adspurgte kredse holder Legens Dag i en eller anden form. 10 af de adspurgte kredse holdte en form for Legens Dag, med det udsendte materiale. 6 kredse brugte begrebet Legens Dag, men brugte ikke materialet. 5 kredse havde brugt materialet til en form for agitation, men ikke under navnet Legens Dag. 

11 af de adspurgte kredse holder ikke nogen form for Legens Dag, de har dog lokale arrangementer, hvor man kunne bruge et legemateriale. 

De kredse, der havde brugt materialet fra 2015, ville alle gerne have en lignende løsning igen, hvor man hverken skal tilmelde sig, eller bestille materialer.  

Hvilken form og hvilket indhold Legens Dag skal være i 2017, besluttes efter dette års arrangement.