En ny bestyrelsesformand træder til

”Alt behøver ikke være konsensus og jeg oplever at rigtig mange sætter pris på, at det bliver kørt professionelt”.

09. May 2017
Lasse Nybo

Poul Holt Pedersen, 41 år
Chef DR Ejendomme & Service
Formand i FDF F7


Hvad var din vigtigste overvejelser omkring at påtage dig ansvaret?

-Jeg ville gerne give tilbage for mine egne og mine børns mange år i FDF. Men jeg takkede først ja efter en åben dialog med kredsledelsen og bestyrelsen, hvor jeg sagde, at det skulle forventes, at jeg ville have en aktiv rolle som bestyrelsesformand. Vi drøftede problemer og potentialer, og blev enige om fokus på struktur, strategi og handleplaner fra formandsstolen.

Hvad er din vigtigste erfaring i forhold til bestyrelsesarbejde?
-Alt behøver ikke være konsensus, og jeg oplever at rigtig mange sætter pris på, at det bliver kørt professionelt. Jeg mener, at vi skal respektere de demokratiske processer, og at alle derfor skal have mulighed for at komme til orde, men når jeg kan fornemme alle relevante argumenter er kommet på bordet, spørger jeg, om der er nogle der har nye argumenter, som vi ikke allerede har hørt for, at undgå vi bruger for meget tid på de enkelte punkter. Dernæst summerer jeg argumenterne op og konkluderer som mødeleder, hvad der er mest enighed om. Ofte er vi alle klogere end før åbningsdrøftelsen, og nogen kan ændre standpunkt – og hvis behov stemmer vi om det, og alle forventes derefter at respektere beslutningen.

Hvordan ser du din ledelsesopgave i samspil med kredsledelsen?
-Jeg går forsigtigt frem og gør meget ud af at have en god dialog med kredslederne, som jeg har stor og dyb respekt for. Vi har løbende en dialog om, hvad der er et bestyrelsesanliggende eller kredslederanliggende. Vi skal som bestyrelse ikke gå længere ind i ting, end vi har beføjelser til – og vi skal i bestyrelsen uddelegere mest muligt til kredsledelsen, så vi i bestyrelsen ikke går for meget ind i den daglige drift. Det gør det mere relevant og sjovere at være kredsleder, og i mange tilfælde er kredslederne dygtigere til at få løst udfordringen, end vi er i bestyrelsen.
Jeg holder endvidere særligt øje med og påskønner, at vores kredsledere er dygtige til at uddelegere videre til lederne. Vi vil altid ønske at flest mulige beslutninger bliver taget længst nede. Så tilgiver vi gerne og retter til på bagkant for at dyrke handlekraften hos den enkelte leder.

Hvad arbejder I frem imod i bestyrelsen?

-Vores sogn er ved at overveje at bygge nye lokaler, så dér følger vi tæt med for at sikre kredsen bedst mulige arbejdsforhold, hvis vi skal flytte. Vi har en plan for, hvordan vi blive medtænkt mest muligt, og bruger flittigt vores dygtige samrådsmand Erik Rasmussen.
Ellers er vi en kreds med lidt over 100 medlemmer, hvor vi ikke kan tage flere ind, primært som følge af fysiske begrænsninger. Vi ønsker endvidere en stabil vækst, hvor vi ikke tager flere nye medlemmer ind, end vores dygtige ledere kan håndtere, og derfor har vi ventelister hos de yngste og har et vågent øje på både lederrekruttering og lederfastholdelse. Det er min drøm, at flere børn kan være med, for det er så utrolig sundt for børn at gå til FDF med alle de oplevelser, man ikke kan få andre steder.