Nysgerrige gæster i kredsstart-teltet

Kredsstart-projektets store telt på torvet var velbesøgt under hele landslejren. Hundredvis af FDFere kom forbi til en snak om projektet eller for at melde sig på banen til nye initiativer.

24. Aug 2022
Rasmus Lind

Fra tidlig morgen til sen aften var kredsstart-projektets telt på landslejrens torv åbent for besøgende, og i løbet af lejren gik mindst 750 landslejrdeltagere indenfor for at høre mere om projektet, stille spørgsmål til mulighederne og blive inspireret til selv at melde sig som initiativtagere.

Lasse Nybo-Andreasen, projekt- og teamleder for kredsstart, fortæller, at projektet deltog på landslejren for at brede samtalen om kredsstart ud til flere FDFere.

- I projektgruppen var vores formål med teltet at få flest mulige til at samtale om kredsstart og forstå mulighederne samt at genfortælle de historier og manøvrer fra de forskellige kredsstartsinitiativer, der allerede er lykkes med at få et nyt kredsfællesskab op at stå, siger han.

Når Lasse Nybo-Andreasen gør status efter landslejren, lægger han særlig vægt på, at samtalerne var givtige, uanset om gæsterne havde sporadisk kendskab eller bekymringer om projektet, eller om det var et par initiativtagere, der kom ind for at få konkret sparring på første skridt i deres initiativ.

- Det er interessant, at nogle FDFere træder frem og sætter gang i deres eget initiativ, mens projektet endnu er mystisk eller fjernt for andre. Det er helt naturligt, men det var rart at møde spændvidden i kredsstartsteltet. Det gav gode samtaler om hullerne på danmarkskortet og en større afklaring omkring de bekymringer og muligheder, der kan være ved at få en ny kreds i nabosognet, siger han.

10 nye tilsagn

Under landslejren fik projektgruppen 10 nye tilsagn fra mulige initiativtagere, så der nu i alt er 16 igangværende initiativer for kredsstart i vidt forskellige faser. Du kan se mere om faserne i videoen sidst i artiklen. 

I øjeblikket arbejder projektgruppen med at bidrage til den lokale mobilisering og sparre med initiativerne omkring at lancere stærkt, når de første FDF-møder skal forsøges. I løbet af efteråret vil der være særligt fokus på at mobilisere kræfter i det folkekirkelige landskab og afsøge partnere, der deler FDFs formål, ambition og stærke ønske om at flere børn og unge finder vej ind i nære og meningsfulde fællesskaber.

Kredsstart-projektet udspringer af FDFs udviklingsmål ”Flere nye kredse”, som blev vedtaget på landsmødet 2020.

Læs meget mere om kredsstart-projektet, tip projektgruppen med gode ideer, og bliv klædt på til rollen som initiativtager eller medudvikler af en ny kreds på FDF.dk/kredsstart.

Initiativtagerguide for kredsstartere