Hovedbestyrelsen igangsætter arbejde med profil og udtryk

Nye arbejdsgrupper skal komme med forslag til supplerende beklædning, nyt logo, nye klassenavne og opdaterede mærkebeskrivelser til HBs behandling forud for landsmødet i 2018.

22. Jun 2017
Christina Gro Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Landsmødet i 2016 vedtog at igangsætte et arbejde, der skal munde ud i, at FDFs udtryk og profil i højere grad stemmer overens med dem, vi er, og det vi siger, vi er – vores ambition.   

I foråret fik hovedbestyrelsen lavet en ekstern undersøgelse hos YouGov blandt 1.000 danskere over 18 år med børn. Formålet var at få et billede af, hvordan FDF opfattes i den brede danske befolkning. 

Resultaterne er klare: 29 % af de adspurgte synes, at vores skjorte er gammeldags, og 18 % mener, at den er kedelig. Tillægsord som flot, moderne eller legende er der kun opbakning til blandt 3-8% af de adspurgte.

 48 % opfatter vores skjold som traditionel, og 36 % mener, at det er nationalistisk. 36 % mener ligeledes, at det er gammeldag, mens blot 5-10 % finder det elegant, tillidsvækkende og velanset. 

– Det primære formål med den her indsats er at skabe sammenhæng. Undersøgelsen viser, at andre ikke opfatter os i tråd med vores værdier og vores syn på os selv. Det ærgrer os, at vi opfattes gammeldags og nationalistisk, når det ikke er vores eget billede. Vi vil i de kommende måneder tage fat på vores identitetsobjekter, fordi vi tror på, at vi nænsomt kan modernisere til noget bedre, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.  

Det handler for FDFs formand ikke om at ændre, hvem vi er, men om at tingene skal passe sammen. Han mener, at det netop nu – i forlængelse af vedtagelsen af ambitionen – er et naturlige tidspunkt for FDF at se på vores udtryk.

– Ambitionen står på skuldrene af det FDF, vi alle kender. Den opsummerer FDF. Vi har ikke sat dette arbejde i gang for få noget nyt, men fordi vi har behov for noget, der passer til dem, vi er, og kan afkodes af andre. Det er lykkes på skrift med ambitionen, og det kan også lykkes med vores profil og udtryk på de andre områder, siger han.  

Hovedbestyrelsen nedsætter i de kommende måneder arbejdsgrupper, der skal udarbejde forslag til supplerende beklædning, nyt logo, gennemarbejde mærkebeskrivelserne og klassenavnene. 

Os og spejderne 

Undersøgelsen viser, at danskerne i høj grad opfatter os som spejdere. 66 % forbinder umiddelbart FDF med spejder, 72 % mener, at vores forbundsskjorte er spejderagtig, og 88 % ved ikke, eller mener, der enten ingen forskel er, eller blot er en lille forskel på FDF og spejderne. 

– Undersøgelsen er helt klar: Vi bliver opfattet som spejdere, blandt andet fordi vi har en skjorte, der ligner spejdernes. Vi har med vores ambition i 2014 klart markeret, at vi er noget andet end spejderne. Hos os er det voksne rollemodeller, der leder arbejdet, og hos os fylder legen, sangen, det kristne menneskesyn og fællesoplevelserne mere i dannelsesidealet, end at opnå konkrete færdigheder og ledelseskompetencer. Det er også baggrunden for, at vi vil arbejde med aktivitetsbeskrivelserne i vores mærkesystem og komme med alternative beklædningsforslag, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen. 

Hovedbestyrelsen ønsker ikke en erstatning for skjorten, men der er behov for flere ligeværdige officielle beklædningsgenstande, der kan give FDF et mere nuanceret udtryk og fungere bedre i flere sammenhænge; i leg, et udendørs aftenmøde om vinteren, i møde med andre organisationer osv. Det er ikke nyt for FDF at se mod andre og flere former for beklædning end skjorten. I begyndelsen havde man sømandsblusen (1902-1919) og senere fra 1970-1989 den blå bluse, ligesom der også har været forskellige bluser til forskellige klassetrin.  

Giv dit bidrag  

Da arbejdet med profil og udtryk blev vedtaget på landsmødet, var det efterfølgende muligt for landsmødedeltagerne at give input til, hvad de mente, der burde arbejdes med for at få vores profil og udseende til i højere grad at passe med vores ambition. Men det bliver også i de kommende måneder muligt at biddrage til processen.  

– Vi vil gerne inddrage alle, der har lyst. Derfor inviteres alle i de kommende uger til at indsende konkrete bud på et nyt logo for FDF. Vi vil gerne vide, hvordan I vil opsummere FDF i et logo. Tankerne bag jeres logoforslag må meget gerne motiveres skriftligt. Det er ikke en konkurrence, men en fælles proces, hvor alle i forbundet har mulighed for at give deres input, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.  

I har også mulighed for bidrage, når FDF i august udsender et spørgeskema til alle medlemmer over 15 år omkring alle elementer vedrørende profil: beklædning, mærker, logo og navne. I hvilke situationer ville en anden beklædning være mere hensigtsmæssig end en skjorte, hvilke klassenavne er sværest at forklare forældre osv. I spørgeskemaet kan du desuden melde dig, hvis du gerne vil bidrage mere på et senere tidspunkt i processen. Besvarelserne danner grundlag for arbejdet i de arbejdsgrupper, der nedsættes i de kommende måneder.  

– Vi vil gerne arbejde med dette i en åben proces, fordi det er relevant for os alle, og derfor skal alle unge FDFere og ledere have mulighed for at komme med deres input, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.  

Der er vedtaget et princip, at alle arbejdsgrupper mindst én gang i processen, udover spørgeskemaet, skal inddrage alle interesserede medlemmer over 15 år.

Nyt FDF-logo

Et nyt logo skal trække tråde til vores lange historie/nuværende skjold. Der skal være genkendelighed. Man skal samtidig kunne afkode vores ambition/ståsted; samfundsengagement, relationer, leg, dannelse og vores tilknytning til folkekirken, og vise at vi er en børne- og ungdomsorganisationen. Det skal være tidsløst og langtidsholdbart.

Forslag kan sendes til logo@FDF.dk indtil 15. august 2017.