Vi har et ansvar for at blande os

Delegeret møde i Dansk Ungdoms Fællesråd er en unik mulighed for at præge samfundsdebatten, lyder det fra Rune Kløve Junge fra FDF Hjortshøj, der sidste år deltog og fik gennemført en resolution om religionsfrihed.

03. Oct 2017
Mai Christensen

Rune arbejder til daglig som lærer og er kredsleder i FDF Hjortshøj.

Ungdomsorganisationer, debat og diskussioner på tværs. Den første lørdag i december løber årets udgave af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) delegeret møde af stablen på Hotel Nyborg Strand. DUF er en paraplyorganisation for børne- og ungdomsorganisationer, herunder FDF, og på mødet skal styrelsen til organisationen vælges, og arbejdsretningen for det næste år fastlægges. Én af de FDFere, der tidligere har stillet sig på talerstolen og deltaget aktivt i debatten er Rune Kløve Junge fra FDF Hjortshøj.

-Jeg deltog i delegeretmøde, fordi DUF er en indflydelsesrig interesseorganisation politisk set og kan derfor være med til at påvirke politikerne, når de træffer beslutninger, der har berøring med dansk foreningsliv. Der er en stor forskel på det ugentlige klassemøde ved seniorvæbnerne og at deltage i delegeretmødet. Men der er en gennemgående rød tråd fra ledermødet i kredsen, hvor alle er med til at bestemme kredsens udvikling, og til delegeretmødet, hvor jeg er med til at bestemme børne- og ungdomsforeningernes udvikling, siger han og fortsætter:

-DUF er også med til at sætte og fastholde rammerne og økonomien for, at min FDF-kreds kan afholde tumlingemøde hver mandag.

For os alle

Sidste år var Rune Kløve Junge med til at få en resolution gennemført på mødet. Der var tale om et ændringsforslag til en udtalelse om religionsfrihed, som gik på ytringsfrihed for alle uanset tro og politisk overbevisning. Det skete på foranledning af KFUM og KFUKs delegationsleder - FDF og KFUM/K var dermed fælles om det. 

-Nogle partier var ved at udarbejde det såkaldte enighedspapir, der skulle kriminalisere religiøs oplæring. Det ville sige, at børne- og ungdomsforeninger der arbejder med dannelse, folkeoplysning og demokrati på et religiøst grundlag i alleryderste konsekvens kunne blive kriminaliseret. Med enighedspapiret ville en politisk aktiv ung ustraffet kunne sige ting til et politisk landsmøde, som en leder i FDF ville kunne blive straffet for at sige i sin lokale forening. Det ville sige, at en leder, fordi personen var med i FDF, kunne blive frataget en grundlovssikret ret, siger han og forklarer, at netop retten til religionsfrihed og retten til at arbejde med demokrati, folkeoplysning og dannelse på et religiøst grundlag, der er essentielt for et demokrati og for en forening som FDF. Ellers ville vi ikke kunne lave det børne- og ungdomsarbejde vi laver.

-Heldigvis kom det ikke til det, og det gik ret nemt med at få resolutionen gennemført. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget, og det gjorde udtalelsen omhandlende religionsfrihed for alle, også, siger Rune Kløve Junge. 

Tag afsted

Kredslederen fra FDF Hjortshøj tøver ikke med at opfordre andre til at tage afsted og gøre deres indflydelse gældende. Det handler nemlig om at skabe rammerne for det kredsarbejde, der bliver udført hver evig eneste uge, mener han.

-Hvis man synes politik og det samfund vi er en del af er spændende, at være med hvor det sker og hvor man kan få indflydelse på den måde børne- og ungdomsforeningerne skal fungere på, og hvis man har bare den mindste interesse for at tage del i den demokratiske debat og for rammerne for foreningsliv i Danmark, så skal man tage afsted, afslutter han.

FDF har seks pladser, og har du lyst til at være en af de delegerede, så skriv til delegationsleder Sara Lentz Jørgensen på saralj95@gmail.com senest søndag den 23. oktober.