Info om omorganisering 2023

Opdateret 24. november 2023

 

FDFs hovedbestyrelse har vedtaget en grundlæggende omorganisering af en stor del af FDFs ansatte, som træder i kraft 1. december 2023. Omorganiseringen får betydning for den understøttelse, som kredse kan få fra FDFs ansatte i de kommende måneder og i fremtiden. Målet er fremover at kunne yde målrettet og udviklingsorienteret understøttelse af de frivillige i kredse, netværk, landsdele, udvalg og kurser på en opdateret og hensigtsmæssig måde. 

FDF drives og udvikles af frivillige, og FDFs ansatte skal understøtte de frivilliges indsats på alle niveauer af organisationen med inspiration, sparring, rådgivning, systemer, værktøjer, faciliteter, mobilisering, krisehåndtering mv. Dette sker ud fra den retning, der udstikkes af hovedbestyrelsen.

Omorganiseringen medfører, at FDFs ansatte fremover organiseres i tre tværfaglige teams med fokus på hhv. lokalt engagement, nationalt engagement samt udvikling og drift af FDFs ejendomme. Det er forventningen og ønsket, at vi med den nye organisering kan styrke den tværfaglige opgaveløsning og sikre en højere grad af specialisering for herigennem at øge kvaliteten i understøttelsen af frivillige i hele FDF.

Herunder fremgår fordelingen af ansatte i de nye teams, og nederst på siden finder du en FAQ om omorganiseringen, som løbende opdateres. 

Du kan også læse mere om titler og nøglebegreber i den nye organisering.

 

Teams

Team for lokalt engagement

FDFs kredse, netværk og landsdelsledelser vil fremover kunne få hjælp til deres udvikling af FDFs ansatte i teamet for lokalt engagement, som fra 1. december vil bestå af:

 • Anna Buur Vistesen, chef for lokalt engagement og kommunikation
 • Simon Fauerskov
 • Anne Kathrine Østerby Muldbjerg (barsel)
 • Ditte Hartnack (barselsvikar)
 • Henriette Sejr Løgstrup
 • Rune Kløve Junge (barsel)
 • Theresa Sønderskov Schaltz
 • Emma Thoftgaard Nielsen (rykker til teamet for nationalt engagement i marts 2024)
 • Anders Klostermann Hansen
 • Rasmus Lind
 • Jasmin Palander Sørensen (projektansat)
 • Lasse Nybo-Andreasen (kredsstart - barsel)
 • Maria Simonsen (kredsstart)

 

Team for nationalt engagement

FDFs udvalg, arrangementer og kurser vil fremover kunne få hjælp til deres arbejde og udvikling af FDFs ansatte i teamet for nationalt engagement, som fra 1. december vil bestå af:

 • Stefan Buntzen-Christensen, chef for nationalt engagement og identitet
 • Trine Lindberg
 • Elisabeth Rischel
 • Rasmus Bach Ottosen
 • Mia Fanefjord Hansen
 • Emma Thoftgaard Nielsen (fra marts 2024)
 • Stina Lykke Hyllested Volf

 

FDFs ejendomme

 • Peter Jeppesen, centerchef

 

Rysensteen:

 • Rasmus Frydensbjerg
 • Malthe Friis (giv-et-år-medarbejder)
 • Laura Fonseca Munk Thuesen (giv-et-år-medarbejder)

 

Friluftscenter Sletten:

 • Tomas Vilstrup
 • Line Heden Sørensen
 • Mads Hindsgavl
 • Jane Kristensen
 • Martin Bagger
 • Johnnie Iburg Brask
 • Bjarne Due Pedersen
 • Jacob Busk

 

Den kommende periode

Vi kommer til at prioritere i de ansattes tid og mulighed for at være udkørende til kredse, netværk og landsdele frem til d. 1. marts, hvor alle nye ydelser lanceres. Derfor vil der i denne periode være færre besøg hos kredse, netværk og landsdele fra ansattes side. Vi er til rådighed på telefon, mail og onlinemøder og i krisesituationer. Baggrunden er, at vi har behov for tid til at komme ordentligt på plads i den nye organisering og til sammen med de ansatte at udvikle de fremtidige og opdaterede måder at understøtte FDFs mange frivillige bedst muligt. 

 

FAQ

I nedenstående FAQ finder du information om omorganiseringen af FDFs ansatte. Alle kredsledere, kredsformænd og landsdelsledelser har modtaget denne mail den 9. november 2023. FAQen bliver opdateret løbende.

 

Hvornår træder den nye organisering i kraft?

 • Den nye organisering træder i kraft d. 1. december 2023. I tiden herefter vil FDFs daglige ledelse og ansatte arbejde på at udvikle de fremtidige og opdaterede måder at understøtte FDFs frivillige, som er klar til at blive udbudt fra marts 2024.  
   

Hvad betyder det for kredsens kontakt til FDFs ansatte?

 • Kredsene vil i den nye organisering have et helt teamaf ansatte, der kan understøtte kredsens udvikling. Alt efter hvad der er behov for, kan I komme til at møde forskellige ansatte. Det er endnu ikke helt afklaret, om alle kredse får én fast kontaktperson, men vi prioriterer, at der står kompetente ansatte klar til at hjælpe jer.
   

Hvem kan jeg kontakte frem til 1. marts, og hvilken type hjælp kan kredsen få i denne periode?

 • Indtil videre kan I kontakte jeres nuværende forbundssekretær. Hvis ikke vedkommende kommer til at arbejde specifikt med jeres kreds fremover, vil de kunne hjælpe jer godt videre. 

  I denne periode kommer vi til at prioritere i, hvor mange besøg hos kredse, netværk og landsdele vi deltager i. Udgangspunktet er, at vi er til rådighed på telefon, mail og onlinemøder og naturligvis i krisesituationer.
   

Hvordan kommer den nye organisering kredsene til gode?

 • Det er forventningen og ønsket, at kredse med den nye organisering vil opleve en fokuseret udviklingsorienteret understøttelse, og at det samlet set kan bidrage til øget kvalitet i opgaveløsningen, fordi flere får lov at specialisere sig og følge deres sager helt til dørs.

 

Hvordan sikres det, at FDFs vedtægter og samarbejdsaftalen med FDFs landsdele overholdes, når titlen ‘forbundssekretær’ ændres?

 • Af vedtægterne fremgår nogle funktioner, der skal løses af hhv. Forbundskontoret, forbundssekretærerne, generalsekretæren og administrationschefen. Derudover fremgår bl.a. af samarbejdsaftalen med landsdelsledelserne, at: “Alle forbundssekretærerne arbejder sammen i et kredsteam.”

  I den fremtidige organisering skal vi naturligvis leve op til ovenstående forpligtelser. Hovedbestyrelsens vurdering er dog ikke, at det er betinget af, at teams og medarbejdere har bestemte titler, så længe vedtægternes og aftalernes ånd og indhold overholdes. Løsningen er, at det nye team for lokalt engagement har ansvaret for det tidligere kredsteams lokalt og regionalt rettede opgaver – i en ny og fremtidssikret indpakning.
   

Vi har en aftale med forbundssekretæren om et møde med kredsen/netværket/landsdelen inden d. 1. marts. Hvad sker der med den aftale? 

 • Vi har ikke glemt aftalen, men vi kommer til at prioritere i, hvilke møder vi deltager i i den kommende tid. Det kan også betyde, at vi bliver nødt til at aflyse eller udskyde et allerede aftalt møde, og det håber vi på jeres forståelse for. Vi vil prioritere at håndtere henvendelser, som drejer sig om akutte situationer og kriser.
   

Hvornår kan jeg forvente mere information, og hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til omorganiseringen?

 • Vi vil løbende kommunikere om omorganiseringen til kredsledere og kredsformænd via direkte mails samt til FDFs ledere i nyhedsbreve og ad andre relevante kanaler. 

  Du må naturligvis gerne ringe til FDFs ansatte eller til generalsekretær Jakob Harbo Kastrup for at stille spørgsmål og høre, hvad der foregår. Vi kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige mere, end hvad der fremgår af denne FAQ. 

  Vi vil tilstræbe at kommunikere så åbent, som vi kan om processen i de kommende måneder, og indtil vi er endeligt på plads i den nye organisering i starten af det nye år.
   

Hvordan står det til med medlemstallet?

 • Medlemstallet har som bekendt over en årrække været let faldende og har desværre også været det i årets første halvdel, hvor vi for første gang med Medlemsservice løbende har kunnet følge udviklingen tæt. I de seneste par måneder er medlemstallet heldigvis så små begyndt at gå opad igen, og den udvikling håber vi fortsætter.

  Den generelle tilbagegang er ikke nogen hemmelighed og er hele baggrunden for, at strategien om, at vi sammen skal give flere børn og unge et ståsted, er blevet fremlagt og vedtaget af landsmødet. I den forbindelse har vi bl.a. også iværksat og investeret i kredsstartsprojektet, fordi det at skabe flere nye steder, hvor børn og unge kan møde FDF, er en del af løsningen på at vende medlemstallet. Der er tale om en langsigtet strategi, som skal skabe varige forandringer og sikre en positiv medlemsudvikling på sigt. Der bliver arbejdet benhårdt på at føre strategien ud i livet, og det er der ikke ændret på, selvom vi nu har været nødt til at tilpasse os den aktuelle situation for at fremtidssikre organisationen.
   

Må jeg dele min viden om omorganiseringen med kredsens øvrige ledere og bestyrelsesmedlemmer?

 • Ja. Du er velkommen til at tale med kredsens ledere og andre frivillige om omorganiseringen. Vi kommunikerer også så åbent og hurtigt til jer løbende, så snart det er muligt.