Status på omorganisering

Bliv klogere på, hvad omorganiseringen af FDFs ansatte betyder konkret for dig som frivillig i FDF.

08. Mar 2024
Julie Søndergaard

I november 2023 vedtog FDFs hovedbestyrelse en omorganisering af FDFs ansatte. Det skete på baggrund af et ønske om at styrke den frivilligunderstøttelse, der skaber mest værdi for FDFs frivillige. Derudover var der et konkret behov for en generel budgettilpasning. Ved vedtagelsen blev det samtidig besluttet, at 1. december til 1. marts skulle bruges til at komme ordentligt på plads i den nye organisering for at udvikle den bedst mulige fremtidige understøttelse af FDFs mange frivillige. Der er vi nu, og kan derfor give dig mere information om, hvilken betydning omorganiseringen har for dig.

 

Omorganiseringen skal gøre det muligt at opnå en højere grad af specialisering blandt FDFs ansatte, der skal sikre at understøttelsen til jer frivillige bliver ensartet og af højt niveau.

 

FDFs ansatte er derfor blevet organiseret i tre tværfaglige teams med fokus på hhv. lokalt engagement, nationalt engagement samt udvikling og drift af FDFs ejendomme. Det fortalte vi bl.a. om i denne video fra november 2023.

 

Hertil har de fleste af FDFs ansatte fået fælles-titlen foreningsudvikler, og foreningsudviklerne er nu fordelt i de to teams for lokalt og nationalt engagement. I de to teams har alle specialiserede roller, hvilket helt konkret betyder, at I nu vil få hjælp af den eller de ansatte, som har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig eller jer med den udvikling eller udfordring, I står med.

Fordelingen af ansatte og deres kontaktoplysninger finder du her: FDF.dk/ansatte

 

De to teams styrker og understøtter fortsat jer frivillige på alle niveauer af organisationen. Nedenfor vil vi beskrive noget af det, I kan forvente jer af den fremtidige hjælp og sparring fra de to engagement-teams:

Lokalt engagement

Fra teamet for lokalt engagement vil vi fokusere på flere frivilligmålgrupper end hidtil. Vi udvider altså vores fokus til primært at understøtte: 1) kredsleder, bestyrelsesformand og kasserer 2) netværksledere 3) landsdelsledelser. Kredsens udvikling er i fokus gennem alle målgrupper. I denne organisering får vi samlet mere specialiseret erfaring, og vi får opbygget en større ekspertise hos foreningsudviklerne inden for de forskellige prioriterede områder. Du kan læse mere om kredsunderstøttelse her.

Nationalt engagement

Fra teamet for nationalt engagement vil vi tilpasse vores udvalgs- og arrangementsunderstøttelse til de individuelle behov, som de enkelte udvalg og enheder måtte have. Vi vil samtidig udvikle på det, vi er i stand til at tilbyde alle udvalg. Det er jer frivillige, der er gode til at lave udvalgsarbejde, fællesskabsstyrkende arrangementer og uddannelse i FDF, og det vil vi understøtte bedst muligt med et team specifikt dedikeret til dette.

 

Kontakt

På FDFs hovednummer 33 13 68 88 har vi lavet en menu, der gør det muligt for dig at komme igennem til ét af de tre teams specifikt eller vagttelefonen. Du kan se åbningstiderne her. Du er selvfølgelig også meget velkommen til fortsat at kontakte foreningsudviklere eller andre ansatte direkte, så vil de hjælpe dig indenfor deres specialer eller finde én, der kan hjælpe dig.