Arenaportræt: Mød Væbnermesterskabsudvalget 

Bliv klogere på VMU  og deres arbejde.

28. May 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Væbnermesterskabsudvalget (forkortet VMU) har netop afsluttet arbejdet med årets finale for Væbnermesterskabet 2021. I den anledning fortæller formand Christian Cannon om de arbejdsopgaver, udvalget generelt har på deres bord og om et stærkt udvalgsfællesskab, hvor man opfinder, forbereder, knokler, griner og fejrer Væbnermesterskabet sammen år efter år.  

Om VMU og arbejdsopgaverne:

VMU er det udvalg, der hvert år står for at udtænke, planlægge og afvikle Væbnermesterskabet; en landsdækkende konkurrence for væbnere, seniorvæbnere og seniorer i FDF. Væbnermesterskabet er FDFs største arrangement ud over Landslejren.

- Helt grundlæggende handler arbejdet i VMU om at brænde for og skabe et fantastisk børne- og ungdomsarrangement for FDFere i hele landet, fortæller Christian Cannon.

- Med Væbnermesterskabet ønsker vi at skabe et løb for alle; både geografisk, men også i den forstand at Væbnermesterskabet altid byder på en række forskellige udfordringer, hvor patruljens samlede indsats er afgørende. Det kræver både forskellige styrker og godt samarbejde på holdene at løse opgaverne. Både på netdelen, der afvikles løbende hen over foråret, og på selve Finalen, der afvikles som et fysisk løb i Kristi Himmelfartsferien, fortsætter han. 

Den diversitet, der findes i Væbnermesterskabets poster, afspejler sig naturligt i VMUs egne arbejdsopgaver:

- Det er meget forskelligt, hvad vi i udvalget hver især laver. Ofte bidrager hvert enkelt medlem jo med det, han eller hun er bedst til, og det er godt, for der er virkelig mange forskellige typer af arbejdsopgaver at løfte i et udvalg som VMU, fortæller Christian Cannon.

- Vi har bl.a. en række personer, der er arbejder med hele teknikken bag VM. De koder alt fra hjemmeside til live-apps og sjak-app og sørger generelt for, at alt det tekniske spiller undervejs. Samtidig har vi en gruppe af udvalgsmedlemmer, der er skarpe på tema-delene i løbet; de laver koder, skriver nogle af de fortællinger, der danner rammerne om en række poster og bidrager generelt til udvalget med deres kreative evner og måde at tænke på. Der er også en gruppe, der udtænker og helt fysisk bygger nogle af de poster, der specialdesignes til Væbnermesterskaber. Det kunne fx være den vertikale boldbane eller balancekajakken. Og der er en gruppe, der er har styr på hele koordineringsdelen; det er dem, der tænker i strukturer, arbejder med data i Excel-ark eller styrer formalia, når der fx skal søges en masse kommunale tilladelser til at sætte poster op rundt omkring i bybilledet. Kort fortalt: VMU er bare en masse gode FDFere, der brænder for at stable VM på benene i fællesskab – og der er altid åbent for, at man kan henvende sig, hvis man kunne tænke sig at være med! opfordrer Christian Cannon.

Om at være udvalgsmedlem:

Adspurgt om den vigtigste egenskab at have med sig i VMU, peger Christian Cannon først og fremmest på lysten til at samarbejde og engagere sig i udvalget på et personligt plan:

- Man skal være frisk på fællesskabet og venskabet! Som udvalg bruger vi rigtig mange timer sammen, og det er vigtigere at have lyst til at involvere sig end at være super dygtigt til alle arbejdsopgaverne. Man kan jo altid få hjælp eller samarbejde om at løse en praktisk udfordring, men det kræver et stærkt, socialt sammenhold at skabe et arrangement som Væbnermesterskabet. Så man skal have lyst til at afsætte tiden, møde op, være sammen med de andre udvalgsmedlemmer og have det sjovt. Det er bl.a. det sociale fællesskab, vi undervejs opbygger sammen som udvalg, der gør, at når det skal gå stærkt - og det skal det til tider! - så kan vi meget mere sammen, fordi vi som udvalg kender og har prioriteret hinanden gennem mange måneder.

Om FDF-årets højdepunkt - ifølge udvalget:

Afviklingen af Væbnermesterskabet – fra netdelen åbner og til Finalen løber af stablen – strækker sig over flere måneder. Alligevel er Christian Cannon meget specifik, da han fremhæver, hvornår FDF-året topper for VMU:

- Højdepunktet er søndagen på finalen, når alle deltagerne er samlet og afslutter årets VM i fællesskab. Der er ingen tvivl om, at følelsen, når man står og ser ud over de mange hundrede børn og unge, som man som udvalg har været med til at give en kæmpe oplevelse, er helt fantastisk. Det er dér, man kan mærke, at man har skabt noget af betydning for andre, afslutter Christian Cannon.

Om udvalget - ultra kort: 

- Vi sigter efter stjernerne!

Arenaportræt-serien: 

Arena er den fælles betegnelse for FDFs arbejdsgrupper, fora, udvalg og redaktioner, som laver et stykke arbejde i landsforbundsregi. Med Arenaportrætterne kommer vi tæt på de mange enheder, der findes i FDFs Arena, og bliver klogere på deres arbejdsopgaver, særlige fællesskab og deres højdepunkter på FDF-året.