Hovedbestyrelsen mødes i weekenden

I denne weekend holder hovedbestyrelsen møde på Hardsyssel Efterskole. Læs om mødet og find dagsorden her.

05. May 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs hovedbestyrelse holder i den kommende weekend 6.-7. maj møde på Hardsyssel Efterskole. På mødet skal hovedbestyrelsen blandt andet drøfte indsigterne fra den kredsundersøgelse, der er gennemført blandt kredsledere i foråret, og hvordan indsigterne fremover kan bruges til at understøtte kredse bedst muligt. Herudover skal hovedbestyrelsen behandle forslag til FDFs udviklingsmål for 2023-24, som bringes til landsmødet til november.

Landslejrudvalget giver undervejs en status på planlægningsarbejdet frem mod sommerens landslejr, og hovedbestyrelsen modtager i forlængelse heraf orienteringer om forskellige internt og eksternt rettede arrangementer på lejren, herunder handlinger i forbindelse med fejringen af FDFs 120-års-fødselsdag. 

På mødet skal hovedbestyrelsen på baggrund af yderligere afdækninger drøfte mulige scenarier for at skabe en bedre økonomi for FDFs hovedkontor. I forbindelse hermed har hovedbestyrelsen en principiel debat om det aktivitetsniveau. Herudover behandler hovedbestyrelsen forskellige delelementer i processen med et kommende nyt medlemssystem i FDF, herunder projektplan og budget.

Læs hele dagsordenen her: