FDF har vedtaget en pædagogik

Et af landsmødets store emner i år var forslaget om en FDF-pædagogik, som går hånd i hånd med FDFs formål, ambition og værdier.

18. Nov 2018
Andreas Egholm Nielsen

Deltagerne bag de mange ændringsforslag brugte lørdag aften på at diskutere.

FOTO: Thomas Heie Nielsen

FDF har lørdag vedtaget en FDF-pædagogik. Den skal være et fælles sprog til lederen og kredslederen, som skal styrke den fortælling, der formidles til både nye ledere og forældre. Forslaget blev indledt med en dybdegående motivering af begrebet af FDFs formand, Jonas Kolby Laub Kristiansen. Her blev der, med et udstrålende engagement, forklaret om forslagets betydning i ledernes frivillige engagement og baggrunden for forslaget. Formanden satte en fed streg under, at forslaget ikke er en formel eller ensretning, men en pædagogisk fællesnævner for ledere.

Der gik ikke lang tid før talerstolen blev indtaget med den første kommentar til hovedbestyrelsens forslag. Jens Schjødt Thorsen fra FDF K 25 Brønshøj tilsluttede sig hurtigt forslaget, men kommenterede dog også, at det ikke ramte helt plet. Han nævnte kort begreberne bag den nye bog FORM og zoomede ind på R – rummelighed. For han mener, at fællesskabet i FDF altid har været, og vil altid være en af vores styrker.

Gang i debatten

Der var livlig debat i salen om FDF-pædagogikken. Deltagere med kommentarer og ændringsforslag kom med mange pointer. Her var princip 3 – Børn tilegner sig viden og brugbare færdigheder - og princip 4 – Børn og voksne mødes ligeværdigt - specielt til debat blandt flere af talerne. Sanne Krøyer fra FDF Haslev var uenig i forslagets fremstilling af børn og voksne som ligeværdige i princip 4. I FDF har den voksne ansvaret for børnene, deres samvær og de rammer der sættes, sagde hun.

Færdigheder eller oplevelser? 

Netop det spørgsmål satte gang i køen til talerstolen, og flere snakkede om, at det ikke handler om færdigheder, men det fællesskab man laver aktiviteten i. Morten Jarlbæk Pedersen fra FDF Kgs. Lyngby argumenterede imod det:

-Hvorfor må vi ikke fortælle, at de børn vi sender ud i verden, ikke er blevet større og har lært noget. De har fået et ståsted hvor de kan møde verdenen fra. Det skal vi være stolte over.

Den hede diskussion blev afbrudt af aftensmad og et møde for alle ændringsforslagene. Dette førte til en endelig afstemning af både ændringsforslag og det endelige forslag, som blev vedtaget.