Flere kredse afholder digitale årsmøder

Flere kredse nytænker årsmødet og omlægger til digitalt format. Mød FDF Lind, der har holdt digitalt årsmøde.

24. Nov 2020
Stina Lykke Hyllested Volf

Både møder – og nu også kredsens årsmøde – har været omlagt til online-format i FDF Lind. 

Mange kredse har i år måttet tænke i andre baner for at kunne afholde årsmøde. Corona-restriktioner har i vid udstrækning forhindret, at årsmødet kunne afholdes i vante rammer.

En af de kredse, der har tænkt nyt, er FDF Lind. I første omgang blev årsmødet, som var planlagt i april, udskudt på ubestemt tid pga. restriktionerne. Siden valgte kredsens ledere helt at droppe det fysiske årsmøde og i stedet helt at omlægge formatet til et digitalt årsmøde.

Mange bag skærmen

Selvom årsmødets setup var noget anderledes end vanligt, var blev det vellykket, fortæller lederrepræsentant Kirsten Krøjgaard.

- Umiddelbart gik det godt, og der var rimelig pænt fremmøde bag skærmene derhjemme.

Mens FDF Linds bestyrelse var samlet i kredshuset, kunne årsmødets øvrige deltagere følge med hjemmefra bag skærmene. Mødet havde samme dagsorden som et fysisk årsmøde, og de, der deltog online, kunne undervejs stille spørgsmål i chatten.

Dirigent Birgitte Poulsen styrede slaget gang. Første halvdel af årsmødet gik med beretning ved bestyrelsesformand Bitten Stage, hvorefter der blev fremlagt regnskab, gennemført valg til bestyrelsen og fundet revisor.

Online af nød

Selvom det digitale årsmøde forløb godt, er der ingen tvivl om, at online-formatet var mere af nød end af lyst – og at lederne i FDF Lind foretrækker den fysiske form. Der er nemlig også mange sociale aspekter forbundet med årsmødet, som ikke lader sig overføre til digitalt format. 

- Normalt arrangerer vi fællesspisning og hygge i forbindelse med årsmødet, og den del vil vi helt sikkert gerne have med igen, fortæller Kirsten Krøjgaard.

Det er fortsat muligt at opleve årsmødet i FDF Lind, som ligger tilgængeligt på kredsens facebookside

Vigtigt at holde årsmøde

Det er vigtigt, at kredse årligt afholder årsmøde. Det er med til at synliggøre foreningsdemokratiet, herunder hvordan man som medlem kan få indflydelse i kredsarbejdet. Samtidig er årsmødet også med til at sikre, at kredsen kan modtage folkeoplysningstilskud, samt at landsforbundet kan få driftstilskud fra DUF. 

Mangler kredsen at holde årsmøde, er der inspiration at hente til både fysiske og digitale årsmøder her: