Markering af årsdag for befrielsen udsat

De alsangs-arrangementer, der skulle markere befrielsesjubilæet er udsat.  

16. Mar 2020
Christina Gro Storm-Andersen

Foto: Noe Dam

Kalenderen med Alsangs-arrangementer var langsomt ved at blive fyldt med arrangementer. Der var mange muligheder for at trække i FDF-skjorten og tage FDFerne med til mindeværdige oplevelser. De er nu udsat. 

Stort arrangement i København udsat

Det største Alsangsarrangement Alsang LIVE i Frederiksberg Have, hvor man forventede at samle op mod 40.000 deltagere den 4. maj med livetransmission på DR1. Dette arrangement er nu udsat til efteråret. Man vil melde en dato ud snarest.  

FDFs Historiske Samling inviterer senere

FDFs Historiske Samling har tradition for at markere befrielsen ved mindestenen på FDF Friluftscenter Sletten. Efter højtideligheden vil der være en præsentation af to udgivelser om FDF-førere, der faldt i modstandskampen. Arrangementet var planlagt til den 4. april, men det er nu også udsat. 

Alsang i 1940

I FDF LEDEREN kunne man i sidste nummer læse om, dengang da alsang bredte sig som fænomen i Danmark i 1940, og hvordan FDF mange steder i landet arrangerede og afholdte Alsangs-arrangementer med tusindvis af deltagere.