Arenaportræt: Mød GLOBUS-udvalget

Bliv klogere på GLOBUS-udvalget og deres arbejde.

30. Aug 2021
Ida Sofie Kristensen

FDFs internationale projekt GLOBUS er netop blevet forlænget med et år. I den anledning fortæller udvalgets ene forperson, Sofie Dammeyer Sørensen, her om GLOBUS-udvalget, deres arbejde i FDF og Nepal og om den interesse og det engagement, der driver udvalgets mange samarbejder både nationalt og internationalt.

Om GLOBUS og arbejdsopgaverne 

GLOBUS afløste 'Minglabar Myanmar' som internationalt projekt i FDF fra 2019, og det løber med forlængelsen til 2023.   

- Projektet er et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, og det sætter fokus på FNs Verdensmål; både i FDF og i Nepal, indleder Sofie Dammeyer Sørensen. 

- På den måde adskiller GLOBUS sig lidt fra de andre internationale projekter, vi har haft i FDF, fordi vi med det nuværende projekt både fokuserer på noget, der sker ude i verden, langt væk fra vores land og hverdag, men også på hvad der sker i selve Danmark, i FDF, og på hvad vi selv kan gøre som kreds og som forbund for at tage del i arbejdet med FNs Verdensmål, forklarer hun videre. 

Da FNs Verdensmål spænder vidt og dækker hele 17 områder, har udvalget dog udvalgt tre verdensmål, de særligt fokuserer på i deres arbejde: 

- Nepal er særlig hårdt ramt af klimaforandringer og konsekvenserne heraf, fortsætter Sofie Dammeyer Sørensen. 

- Derfor har vi valgt at indsnævre vores fokus til tre udvalgte verdensmål, som for os at se er særligt relevante i forhold til de klima-problematikker, der gør sig gældende i Nepal, men som samtidig giver mening at arbejde med i FDF-sammenhænge. 

De tre udvalgte mål nr. 13 'Klimaindsats', mål nr. 12 'Ansvarligt forbrug og produktion' og mål nr. 15 'Livet på land'. Målene udgør en fælles ramme for de mange forskellige arbejdsopgaver, udvalgets medlemmer varetager:  

-Nogle arbejder med sogneindsamlingen 2022, fortæller Sofie Dammeyer Sørensen.

-Vi tænker allerede nu over, hvordan vi laver en god kampagne til sogneindsamlingen 2022, der bl.a. støtter projekter i Nepal. Det arbejde laver vi sammen med Folkekirkens Nødhjælp. Andre i udvalget arbejder med vores GRØN KREDS-projekt, som er et initiativ som skal gøre GLOBUS og Verdensmålene mere kredsdygtige. 

Sofie Dammeyer Sørensen uddyber: 

- GRØN KREDS-projektet har tre spor, der hver især giver mulighed for at arbejde med bæredygtighed på kredsniveau. Sporene 'Den legende kreds', 'Kredsen i lokalmiljøet' og 'Kredsens levevej' kan kombineres eller kredsene kan vælge et ud og fokusere specifikt på det. Hver især åbner sporene op for at arbejde med den bæredygtige dagsorden i forskellige dele af kredsens hverdag; fx gennem konkrete aktiviteter, man kan lave på børnemøderne, eller gennem særlige fokusområder på fx genbrug eller affaldssortering i kredsen. 

Derudover arbejder en række af GLOBUS-udvalgets frivillige med GLOBUS-akademiet.  

- Akademiet er et mini-kursustilbud til FDFs seniorer, hvor de unge lærer om Verdensmålene og GLOBUS, fortæller Sofie Dammeyer Sørensen. Men det er også et maker-space, hvor de unge selv udvikler konkrete materialer og aktiviteter, som de kan tage med tilbage i kredsen. Helt generelt vil vi gerne give de unge i FDF et medejerskab i GLOBUS-projektet. Så vi deltager også løbende i FDFs arrangementer, når det giver mening. Vi har fx lavet poster til Væbnermesterskabet, og når seniorkurserne igen bliver en realitet, planlægger vi også at deltage med GLOBUS-materialer der, siger Sofie Dammeyer Sørensen. 

Sidst men ikke mindst peger hun på de mange samarbejder, GLOBUS indgår i, som en vigtig del af arbejdet i udvalget:  

- Det er klart, at vi som internationalt projekt bruger meget tid på forskellige typer samarbejder; ikke kun indenfor FDF, men også nationalt og internationalt, og jo særligt med Folkekirkens Nødhjælp og lokale organisationer i selve Nepal. På den måde adskiller GLOBUS-udvalget sig nok lidt fra en del andre udvalg i FDF; fordi der også er et internationalt spor i vores arbejde.

Om at være udvalgsmedlem:

Som med de fleste af FDFs udvalg er GLOBUS-udvalget åbent for dem, der ønsker at være med. Dog er interessen for den bæredygtige dagsorden og det internationale perspektiv, ifølge Sofie Dammeyer Sørensen, en vigtig drivkraft for udvalgets medlemmer. 

- Mest af alt kræver dét at være med et engagement og en lyst til at arbejde med Verdensmålene og arbejde med internationale samarbejder og temaer. De fleste i udvalget har været i berøring med den type arbejde før på den ene eller anden måde; frivilligt, i anden foreningsregi, arbejdsmæssigt eller noget helt fjerde. Men det er bestemt ikke et krav, så længe lysten til at lære, bidrage og skabe noget nyt sammen med resten af udvalget er der, siger hun. 

En enkelt ting er dog en stor fordel, hvis man gerne vil være med i GLOBUS-udvalget: 

- Det er vigtigt, at man har prøvet at være leder for nogle børn i FDF. For man er nødt til selv at vide, hvad det vil sige at afholde et børnemøde i FDF, hvis man skal kunne udvikle gode aktiviteter og materialer, som andre ledere kan få glæde af, understreger Sofie Dammeyer Sørensen.

Om FDF-årets højdepunkt - ifølge udvalget:

Ved spørgsmålet om, hvilket tidspunkt på FDF-året, der udgør årets højdepunkt i GLOBUS-udvalget, peger Sofie Dammeyer Sørensen prompte på Sogneindsamlingen, der finder sted hvert år i marts måned: 

- Sogneindsamlingen er det vigtigste tidspunkt for os. Det er der, vi virkelig samler midler ind og efterfølgende får dem afsted til Nepal - og de midler gør alverden til forskel. Det er så fedt at opleve, at vi går på gaden i skjorter og i fællesskab og samler penge ind - og at de penge efterfølgende kan hjælpe så meget, som de gør. Samtidig er sogneindsamlingen et meget vigtigt tidspunkt for vores oplysningskampagne. Indsamlingen gør på en måde GLOBUS-projektet mere håndgribeligt, for dér kan kredsene virkelig gøre noget aktivt selv. Sidst men ikke mindst er sogneindsamlingen bare et fedt fælles projekt mellem os, kredsene, Folkekirkens Nødhjælp ... og resten af Danmark!

Om udvalget - ultra kort: 

- Håb, samarbejde og Verdensmål!

Arenaportræt-serien: 

Arena er den fælles betegnelse for FDFs arbejdsgrupper, fora, udvalg og redaktioner, som laver et stykke arbejde i landsforbundsregi. Med Arenaportrætterne kommer vi tæt på de mange enheder, der findes i FDFs Arena, og bliver klogere på deres arbejdsopgaver, særlige fællesskab og deres højdepunkter på FDF-året.