Arrangementer giver sammenhold i landsdelene

De store arrangementer er et bærende ben i FDFs landsdele. På puslinge-tumlinge-dage, fælles sommerlejre, udlandsture, lederuddannelse og meget andet mærker hver enkelt deltager og kredsene imellem et særligt sammenhold.

12. Jan 2024
Rasmus Lind

Det Blå Akademi i Landsdel 7.

Foto: Dan Schier

Mette Svendsen fra Landsdel 5 og Sanne Krøyer fra Landsdel 7 deler en fælles glæde ved at få store landsdelsarrangementer stablet på benene. De fortæller her om, hvorfor de har engageret sig i arbejdet, hvordan landsdelenes arrangementer er vigtige for FDF, og hvad de får som personligt udbytte af arbejdet i deres respektive landsdelsledelser.

Størrelsesmæssigt placerer landsdelenes arrangementer sig et sted midt mellem de helt store landsforbundsarrangementer og almindelige kredsarrangementer. Og ifølge Sanne Krøyer er netop denne mellemstørrelse en styrke.

- Det har en stor værdi, at landsdelens arrangementer er lokale. Vi kan have tættere kontakt med de deltagende kredse og deltagernes forældre, end på et større arrangement. Derfor kan vi også rumme mange forskellige deltagere, både dem med fuldt drøn på og dem, der går lidt mere stille langs væggene. Og samtidig får deltagerne lejlighed til at mødes med FDFere fra andre kredse i velkendte og trygge rammer, siger Sanne Krøyer.

Landsdelens arrangementer – særligt lederuddannelse for unge – har vist sig at være et godt springbræt fra kredsarbejdet til landsforbundets ungdomskurser. I Landsdel 7 er der to gange årligt 80 unge på kursus, og det modner dem til at deltage i flere af FDFs uddannelsestilbud.

- Vores lederuddannelse for unge giver dem kendskab til, at der findes mere end kreds-FDF. De får et netværk i landsdelen og dermed et sammenhold og et fundament, som hjælper dem videre ud i forbunds-FDF, forklarer Sanne Krøyer.

Fællesskab på trods af forskelle

På landsdelsarrangementer mødes kredse, der selvfølgelig kender til hinanden, men som ikke nødvendigvis har nogen anden kontakt. Det placerer disse arrangementer som et vigtigt bindeled, hvor børn og voksne kan opbygge relationer, og hvor de store forskelle fra kreds til kreds kan eksistere side om side i en fælles ramme.

- Når forskellige kredse mødes på et arrangement i landsdelen, bliver deltagerne opmærksomme på, at der findes FDF mange andre steder. Med dé relationer på tværs af kredse, bliver det for eksempel også nemmere at finde en ny FDF-kreds, hvis man flytter til en anden by. Og så synes jeg, det er vigtigt, at kredsene mødes, så de kan se, at der er stor forskel fra kreds til kreds – både i forhold til størrelse og til de mange måder, man kan være FDFer og kreds på, siger Mette Svendsen.

En ekstra familie

For både Sanne Krøyer og Mette Svendsen er der et personligt udbytte forbundet med landsdelsarbejdet. Dels har de fået stærke personlige relationer til de andre medlemmer i deres landsdelsledelser, og dels får de et skud energi af at arrangere noget, som giver andre FDFere meningsfulde oplevelser.

- Man skal ikke blive skræmt af politik og vedtægter i landsdelsledelsen, for det er meget mere end det. Jeg mærker et særligt sammenhold, og jeg har nærmest fået en ekstra familie her i landsdelsledelsen, siger Mette Svendsen.

Sanne Krøyer tilføjer, at hendes engagement også bæres af relationerne i landsdelen, og så er det en drivkraft for hende, når hun kan give sin erfaring videre til andre.

- I landsdelen møder og samarbejder jeg med FDFere, som jeg kender, og som jeg er venner med, og jeg vil gerne hjælpe med den erfaring og viden, jeg har, slutter hun.