Hovedbestyrelsen debatterer bæredygtighed

GLOBUS-udvalget, samfundsengagementsudvalget, landsdelenes ungdomsrepræsentanter, landslejrens bæredygtighedsråd og hovedbestyrelsen har debatteret fremtidige perspektiver for bæredygtighed i FDF.

10. Oct 2022
Rasmus Lind

Hovedbestyrelsen havde på deres møde den 1. oktober inviteret GLOBUS-udvalget til at facilitere en debat om bæredygtighed, hvor også landsdelenes ungdomsrepræsentanter, samfundsengagementsudvalget og landslejrens bæredygtighedsråd var repræsenteret.

Sofie Dammeyer Sørensen, forperson for GLOBUS-udvalget, har sammen med resten af udvalget engageret sig i debatten med hovedbestyrelsen, fordi hun mener, at et fokus på bæredygtighed er vigtigt i FDF.

- Samfundsengagement er en af vores kerneværdier, og det handler netop om at vise børn og unge, hvordan de selv kan engagere sig og tage ansvar for verden omkring dem. I FDF er vi meget i naturen, og derfor giver det mening, at vi forholder os til, hvordan vi drager omsorg for den, siger hun.

Inden alle mødets deltagere samledes til en fællesdebat, blev de opdelt i grupper, som hver især forholdt sig til spørgsmål om bæredygtighed i FDF i henholdsvis et lokalt kredsperspektiv og et nationalt perspektiv.

Verdensmål og grønne kredse

GLOBUS-projektet har med udgangspunkt i FN’s verdensmål arbejdet for at inspirere kredse til at inkludere bæredygtighedstemaet i aktiviteterne, blandt andet gennem konceptet Grøn Kreds.

- I GLOBUS-udvalget håber vi, at vi kan inspirere til forandring og bidrage til en dialog om bæredygtig udvikling, så det bliver en integreret del af FDF. Vi er opmærksomme på at gøre det på en måde, som giver mening i hver enkelt kreds, med de forskellige muligheder, ressourcer og udfordringer, som der må tages højde for lokalt, siger Sofie Dammeyer Sørensen.

Hun noterer sig efter debatten, at bæredygtighed i FDF kan betyde mange ting, og at der er mange holdninger til det. Eksempelvis var der både opmærksomhed på, at kredse kan blive bedre til at vedligehold udstyr og materiel, at den igangværende energikrise kan gøre bæredygtighed relevant for kredsbestyrelser, og at FDF skal i et helt andet gear for at følge med det hastigt voksende bæredygtighedsfokus i det øvrige samfund.

Debatten førte til en opsamling, som overdrages til den kommende hovedbestyrelse efter landsmødet.