Bedre planlægning af de fælles lejropgaver

I år er det for første gang muligt at melde sig til fælles lejropgaver forud for landslejren. Bookingen er åben nu.  

22. Jun 2022
Rasmus Lind

Foto: Thomas Grinderslev

Som noget nyt er de fælles lejropgaver på landslejren planlagt og samlet ét sted, så de kan bookes forud for lejren. Opgaverne kan bookes fra i dag den 22. juni.

Alle ekspeditionsledere får i dag besked om, hvor mange opgaver de enkelte ekspeditioner skal løfte under landslejren, og sammen med holdlederne fordeler de dem mellem kredsholdene.

- Et af landslejrens bærende principper er, at vi skaber landslejren sammen. Det betyder, at vi skal løfte lejrens opgaver i flok, ligesom vi gør på en almindelig sommerlejr. I år har vi systematiserer det, så vi fordeler lejropgaverne, i forhold til hvad de enkelte kredse kan løfte, ud fra nøgletal fra tilmeldingen og andre parametre. For at sikre fleksibilitet, har vi valgt at den endelige fordeling af lejropgaverne sker i ekspeditionerne, siger Jens Schjødt Thorsen, medlem af landslejrudvalget.

Hjælp fra flere kanter

Det online bookingsystem åbner mulighed for, at ledere allerede nu kan vælge de opgaver, de helst vil løse, og samtidig kan lejrdeltagere på korttidscampingen eller i familielejren samt medarbejdere på lejren, der har tid til overs og lyst til at hjælpe, aflaste lederne på kredsholdet ved at byde ind på opgaver.

Med det nye tiltag forsøger landslejrudvalget at give ekspeditionerne og de enkelte kredshold de bedste muligheder for at planlægge så meget som muligt på forhånd.

- Vi håber, at alle vil tage godt imod den nye mulighed. Hvis det skal fungere godt, er det vigtigt, at kredse og de enkelte ledere allerede før lejren booker sig ind på lejropgaverne. Samtidig giver det mulighed for, at man selv kan vælge de opgaver, der passer til ens kompetencer og temperament, siger Jens Schjødt Thorsen.

Nyt og velkendt på samme tid

De fælles lejropgaver er en velkendt størrelse, som alle tidligere landslejrdeltagere er stødt på. Det kan dreje sig om vagter i lejrens kiosker, en tjans som p-vagt, hjælp til at uddele nadver, postbemanding på fællesdagen og meget andet, der alt sammen er nødvendigt, for at landslejren forløber godt for alle.

- På tidligere lejre har det stresset mange kredse, at de først har fået overblik over lejropgaverne på selve dagen eller en dag i forvejen. Det kommer vi i møde med dette system, så man allerede før lejren har overblik og forudsigelighed, siger Jens Schjødt Thorsen.

Der gøres status på de bookede opgaver den 4. juli, men systemet vil være åbent under hele lejren. Det vil derfor være muligt at booke sig ind på lejropgaver i løbet af lejren, hvis man får tid, eller hvis der kommer uforudsete opgaver til.

Hvis der i løbet af lejren fortsat er ledige opgaver, bliver de fordelt blandt ekspeditionerne på daglig basis – ligesom på tidligere landslejre.