Bestilling af lodsedler 2019

Så er det nu I kan bestille lodsedler til salg  fra august til og med oktober.

26. Jun 2019
Dorte Nielsen

Årets lodseddel, der nu er tilbestilling hos 55NORD.

Så er der åbnet for bestilling af lodsedler til FDFs Landslotteri, forhåbentlig vil rigtig mange kredse vil være med til at sælge lodsedler i 2019.

Bestil dem I skal bruge

Vi opfordrer til, at der ikke bestilles mange flere lodsedler, end I forventer at sælge – dels fordi kredsen selv skal bekoste returneringen, dels fordi det kræver mange ressourcer at tælle returlodderne op. En udgift vi gerne vil minimere, så vi kan sende flest mulige penge tilbage til kredsen. Og I kan sagtens bestille flere lodsedler til kredsen, hvis I får behov for det i løbet af salgsperioden.

Gør som det passer jer

Landslotteriet foregår i år fra den 23. august til den 1. november. Kredsen behøver ikke at sælge lodsedler i hele salgsperioden. I kan bruge en enkelt dag, en uge elle en måned afhængig af, hvad der passer bedst i kredsens program.

Det kan kredsen forvente

Lodsedlerne koster også i år 20 kr. stykket og vi forventer at kredsenes fortjeneste bliver på et sted imellem 14 og 16 kroner pr. lod. Dette er et skøn, da fortjenesten varierer fra år til år afhængig af de faktiske omkostninger fra lotteriet.

I år har vi desuden valgt at lave en lodtrækning for alle de kredse der sælger lodder.
Hver gang kredsen sælger 10 lodder, får den ét lod i lodtrækningen om disse fede præmier:

  • 2 gavekort til 55°Nord á 10.000 kr. som f.eks. kan bruges til at købe telte eller friluftsudstyr til sommerlejren.
  • 1 bålmadskursus for kredsens ledere, med en af FDFs dygtige friluftsvejledere.

Lodtrækningen vil foregå, når antallet af solgte lodder er gjort op.

Sådan bestiller I

Lodsedlerne bestilles, i lighed med sidste år, hos 55°NORD. Der er sendt en mail til kredslederen med mere information vedr. bestilling. Bestilles lodsedlerne inden den 11. august 2019, garanterer vi, at lodsedlerne kommer frem inden salgsperiodens start den 23. august.

Har du nogen spørgsmål kan du kontakte forbundskontoret.