Vi er med til at gøre vores FDFere bevidste om bæredygtighed

Hos FDF Flensborg har man i mere end 20 år haft en dele-leje-ordning for skjorter. Det betyder, at kredsen har et stort lager af skjorter, som kan deles og bruges gang på gang. Der er både en måde at lette forældrene økonomisk og klæde børnene på til at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen, fortæller kredsleder, Johanna Andersen.

26. Oct 2018
Mai Christensen

Når skjorterne går i arv giver det både plus på kontoen og bæredygtigheden, fortæller kredslederen.

FOTO: FDF Flensborg.

Hvordan fungerer jeres skjorteordning i praksis?
-Ordningen fungerer på den måde, at FDFerne lejer deres uniform gennem kredsen. Økonomisk betyder det, at kredsen og forældrene deles om udgifterne til skjorten. I årenes løb har vi fået bygget et " lager" op, så vi har alle størrelserne hjemme. Når man melder sig ind i FDF Flensborg, får man en seddel retur, hvor der står, hvilken leder man har lejet uniformen hos - og at hvis man stopper til FDF, skal uniformen returneres til kredsen. Går skjorten i stykker, eller hvis den på anden måde bliver så ødelagt, at den ikke kan bruges igen, så smides skjorten ud. 
-Vokser man ud af sin skjorte, afleverer man den gamle og låner en ny igen til halvdelen af den nye skjortes pris. Tredje gang, man skal have skiftet sin skjorte, kan man gratis skifte skjorten til et nummer større. Dette sker som oftest kun for seniorer, der har været hos os, siden de var puslinge - eller for kvindelige leder, der bliver gravide. 
 

-Hvordan og hvornår opstod ideen her tid? 
-Ideen opstod tilbage i 1990’erne, hvis ikke før. Grunden hertil var, at kredsens                                                                                                                                                                                                                forældre ikke havde råd til at købe en ny uniform igennem 55°NORD. Bestyrelsen besluttede at hjælpe disse forældre ved, at forældrene kunne leje skjorterne gennem kredsen. 

-Hvad er tankerne bag?
-Tanken bag er dels, at FDFerne lærer, at man godt kan bruge genbrugstøj og dels den økonomiske del ved det. Børnene ved udemærket godt, at vi genbruger skjorterne. De ser også, hvem der lejer skjorten efter dem. Ordningen har fungeret rigtig godt. Tanken er også, at ordningen skal fortsætte. 

-Er bæredygtighed en del af det? Og hvordan?

-Bæredygtigheden er her i høj grad, fordi vores FDFere lige så godt kan leje de skjorter, vi har. Den bæredygtig del kommer også til udtryk ved, at vi til tider reparerer skjorterne, hvis der er kommet et lille hul, eller den har mistet en knap.  På den måde lærer vi også vores børn, at man ikke behøver at have det nyeste fra fabrikken for, at det er godt nok. På den måde er vi med til at bekæmpe brug-og-smid-væk-kulturen.

-Den bæredygtige del er meget vigtig for os. Vi snakker også med vores FDFere om genbrug, og de nye, der kommer i kredsen, spørger da også, hvorfor de lejer en uniform hos os og ikke skal købe ind. På den måde er vi med til at gøre vores FDFere bevidste om bæredygtighed.