Deltag i FDFs naturarbejdsgruppe

Du kan nu melde dig som muligt medlem af FDFs kommende naturarbejdsgruppe

13. Oct 2023
Rasmus Lind

Foto: Magnus Dahl Jensen

Det er nu muligt at melde sig som muligt medlem – enten formand eller menigt medlem – af FDFs kommende naturarbejdsgruppe, som frem mod sommeren 2025 skal formulere en naturprofil for FDF og omsætte ordene til konkrete aktiviteter. Naturarbejdsgruppen nedsættes i forlængelse af seneste landsmøde, hvor det blev besluttet, at en naturarbejdsgruppe skal skærpe FDFs naturprofil, give os et sprog om natur og sætte fokus på væredygtighed.

Naturarbejdsgruppen får en todelt opgave. Dels skal gruppen formulere FDFs naturprofil på baggrund af en overordnet beskrivelse af FDFs natursyn, og dels skal gruppen i samarbejde med andre dele af FDF igangsætte konkrete tiltag i form af eksempelvis kurser, lederuddannelse, mærker, en inspirationsoversigt og aktivitetsmaterialer.

Meld din interesse

Når hovedbestyrelsen har udpeget naturarbejdsgruppens formand, videregives navnene på alle, der har meldt interesse for at indgå i arbejdet som menige medlemmer. Formanden samler derefter gruppen. 

Du har mulighed for at bringe dig selv i spil som naturarbejdsgruppens formand eller som menigt medlem af gruppen.

Tag kontakt til FDFs naturvejleder Tomas Vilstrup på tomas@FDF.dk eller 86 84 57 59 senest den 12. november 2023.