Hovedbestyrelsens mundtlige beretning

På vegne af hovedbestyrelsen aflagde formand Dorte Fog den mundtlige beretning og lagde særlig vægt på håb, nye kredse og en stor, fælles forpligtelse. 

19. Nov 2022
Maya Thor Eieroff Frederiksen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Håb var et hovedtema, da Dorte Fog aflagde hovedbestyrelsens mundtlige beretning til landsmødet. Småsnakken forstummede, og al opmærksom blev rettet mod talerstolen, da formand Dorte Fog fortalte om den modstand, FDF har oplevet gennem årene med corona. Hun slog fast, at ingen kan være i tvivl om den energi og tid, lederne og andre frivillige har brugt undervejs uden at miste håbet.

- Det har krævet en kæmpe indsats af os alle sammen at bevare håbet og engagementet, og det er med en enorm kraftanstrengelse lykkedes for os at kæmpe os igennem, så vi fortsat har det FDF, vi holder af. Vi skal være stolte af, at vi midt i alt det her sammen har afholdt en god og vellykket landslejr og en seniorfestival med deltagerrekord, siger Dorte Fog.

Samtidig peger formanden på, at corona ikke er det eneste, der har mindet os om behovet for at håbe.

- I sommer mødte vi vores venner fra Compass Club Ukraine på landslejren. De var blevet spredt ud over det meste af Europa som følge af krigen i deres hjemland, men mødtes på landslejren og tændte håbet og viljen for en fredelig fremtid for mennesker i alle dele af verden, siger hun.

Flere kredse i fællesskabet

Et andet tema, der fyldte meget i den mundtlige beretning, var kredsstart-projektet, som blev vedtaget af landsmødet for to år siden.

- I 2020 tog vi en fælles beslutning om at investere i nye kredse, så vi kan blive flere og ikke færre i fællesskabet. Projektet er kommet rigtig godt fra start, og selvstændige frivillige er trådt frem for at tage initiativ til at starte et FDF-fællesskab på Frederiksberg, i Lem eller et af de øvrige steder i Danmark, hvor børn og unge nu også i disse byer kan få et ståsted at møde verden fra, siger Dorte Fog.

Indtil videre er der startet seks nye kredse siden projektets start. Det er seks nye steder, hvor ledere giver det her ståsted videre til børn og unge i deres lokalsamfund.

Vi er forpligtede over for hinanden

Sidste del af formandens beretning indledtes med en melding, som måske fik nogle i salen til at slå ørerne ekstra ud og løfte blikket mod scenen.

- Vi er forpligtede på vores formål. Vi er forpligtede på at gøre vores bedste til gavn for hinanden. Vi er forpligtede på at træde til for hinanden, når tid og kræfter ikke rækker for den enkelte, men hvor den stærke kæde kan kompensere for det svage led. Det lyder måske ikke så rart. Det lyder måske som mere, end du kan gabe over sådan en lørdag formiddag, siger Dorte Fog og fortsætter:

- Nej, det er det ikke. Tværtimod. Vi er faktisk samlet her i denne weekend for at blive enige om, hvad vi i fællesskabet ønsker af hinanden. Ikke for at lægge ansvaret og forpligtelsen over på andre. Ingen kan alt, men sammen kan vi mere.

Den efterfølgende debat gav adskillige landsmødedeltagere anledning til at skrive sig på talerlisten for dernæst at dele meninger om indholdet i beretningen – og alt muligt andet. Mange af indlæggene fra talerstolen vidnede om en ivrig debatlyst og utålmodighed med at komme videre til behandlingen af dagsordenens øvrige punkter.

 

Se hele den mundtlige beretning