DUFs forkvinde mødtes med hovedbestyrelsen

Christine Ravn Lund er FDFer og forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd. I sidste weekend holdt hun et oplæg for hovedbestyrelsen og modtog input til arbejdet i DUF.

18. Mar 2022
Rasmus Lind

Foto: Morten Rode

DUF er en paraplyorganisation, der varetager en stor gruppe værdibaserede børne- og ungdomsorganisationers politiske interesser, herunder FDFs. FDFer Christine Ravn Lund blev i december valgt som forkvinde for DUF efter at have været næstforkvinde siden 2019. På hovedbestyrelsesmødet i sidste weekend præsenterede hun FDFs hovedbestyrelse for DUFs nye initiativer, herunder organisationens nye strategi, "Sammen om demokratiske fællesskaber".

- DUF er foreningslivets talerør på områder, der vedrører børn og unge. Vores dagsordener er oftest på et nationalt niveau, og vi deltager i debatter som den samlende stemme for ungdommen i Danmark. Det gør vi med mandat fra vores medlemsorganisationer, som er vidt forskellige, men som også har fælles dagsordener, siger hun.

Input til DUFs arbejde

Netop fordi DUF repræsenterer meget forskellige organisationer, er der mange forskellige temaer i DUFs arbejde. Christine Ravn Lund fremhæver de mest fremtrædende indsatser.

- Der er meget forskelligt i gang, men jeg vil fremhæve, at vi er ved at finde ud af, hvordan foreningslivet kan være en medspiller i forhold til Ukraine. Derudover har vi en afbureaukratiseringsdagsorden, som forhåbentlig vil gøre det nemmere at være forening. Så har vi en nordisk indsats, hvor vi opdyrker samarbejder med foreningslivet i Norden, Grønland og Færøerne. Og så arbejder vi på at afdække, hvad den digitale udvikling betyder for demokratiet, siger hun.

Under oplægget modtog Christine Ravn Lund input fra hovedbestyrelsen til sit arbejde med at repræsentere FDF i DUF.

- Jeg er stolt af at være FDFer i DUF. Vi er gode til det lille demokrati, som findes på tværs af foreningslivet. Vi har et stærkt ståsted, og FDF bidrager med en vinkel på, hvad det brede foreningsliv leverer, hvad der fylder i børne- og ungdomslivet, og hvilke udfordringer, som kræver opmærksomhed, slutter hun.