DUFs nødpulje er åben igen

Kredse kan nu atter søge DUFs nødpulje til foreninger, der er ramt økonomisk af corona-situationen.

19. Aug 2020
Mia Fanefjord Hansen

DUF har åbnet op for anden ansøgningsrunde til COVID-19-nødpuljen, der har fået tilført yderligere 6,7 mio. kr.. Nødpuljen støtter lokale børne- og ungdomsforeninger, der er trængt økonomisk af corona-situationen, og kredse kan søge frem til fristen 21. september.

Mange ansøgere fik afslag i første runde. Det skyldes, at DUF modtog ansøgninger for 17 mio. kr. mens puljen var på 2,5 mio. kr.

Hvis I som kreds fik afslag på jeres ansøgning i første runde på trods af, at kredsens tab blev anerkendt, kan I sende en ny ansøgning. DUF tager kontakt til de ansøgere, som har mulighed for at søge igen. Ansøgningen skal skrives påny.

Kredse kan søge puljen – igen

Nødpuljen kan både søges af lokalforeninger, herunder FDF-kredse, og lokale sammenslutninger, herunder hytteejerfællesskaber, under DUFs medlemsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

FDFs kredse kan gennem puljen søge om støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts - 31. oktober 2020.

 

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.

 

De tabte indtægter kan have konsekvenser for kredsens liv, og I bør nævne i ansøgningen, hvorfor I har brug for støtte for fortsat at kunne lave det FDF, I gerne vil.

Der er ingen grænse for, hvor meget der kan søges om, men DUF kan bevillige et mindre beløb end det søgte af hensyn til puljens størrelse.

Hvordan søges puljen?

Kredse ansøger ved at benytte ansøgningsmodulet på DUFs hjemmeside. Her er også mere info om, hvad ansøgningen skal indeholde. Alle ansøgninger bliver behandlet efter ansøgningsfristen 21. september.