DUFs nødpulje er åben igen

Kredse kan nu atter søge DUFs nødpulje til foreninger, der er ramt økonomisk af corona-situationen.

13. Jan 2021
Mia Fanefjord Hansen

DUF har igen åbnet op for ansøgninger til COVID-19-nødpuljen, der støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af corona-situationen. Puljen kan søges frem til fristen mandag d. 15. marts 2021.

Den nye og tredje ansøgningsrunde er mulig, da Folketinget på ny har tilført yderligere midler til COVID-19-nødpuljen. 

Kredse kan søge puljen

Nødpuljen kan både søges af lokalforeninger, herunder FDF-kredse, og lokale sammenslutninger, herunder hytteejerfællesskaber, under DUFs medlemsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

FDFs kredse kan gennem puljen søge om støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 - 28. februar 2021, som er kendt på ansøgningstidspunktet. Der er ingen grænse for, hvor meget der kan søges om, men DUF kan bevillige et mindre beløb end det søgte af hensyn til puljens størrelse.

Nødpuljen dækker:

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19-nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19-nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19-nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19-nedlukningen.
  • Merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved afholdte af lokalforeningsarrangementer, herunder håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

Støtte til værnemidler og hygiejnetiltag

Det er nyt, at nødpuljen dækker merudgifter til værnemidler, rengøring og tiltag til at sikre bedre hygiejne. Har I som kreds i første og anden ansøgningsrunde fået afslag på en ansøgning om støtte til dette, skal I ikke ansøge om støtte til samme udgifter igen. DUF vil selv gennemgå alle tidligere afslag på støtte til værnemidler og merudgifter til god hygiejne, hvorefter kredsen i løbet af 1. kvartal 2021 vil modtage en ny afgørelse fra DUF.

Hvordan søges puljen?

Kredse ansøger ved at benytte ansøgningsmodulet på DUFs hjemmeside. Her er også mere info om, hvad ansøgningen skal indeholde, samt sagsbehandlingstid. De tabte indtægter kan have konsekvenser for kredsens liv, og I bør nævne i ansøgningen, hvorfor I har brug for støtte for fortsat at kunne lave det FDF, I gerne vil.

Af hensyn til lokalforeningers behov for hurtigst muligt at få udbetalt støtte har DUF ændret proceduren for behandling af visse ansøgninger. Som noget nyt behandles ansøgninger på under 25.000 kroner løbende af DUFs sekretariat, mens ansøgninger på over 25.000 kroner fortsat behandles af DUFs nødpuljeudvalg. Hvis I sender jeres ansøgning inden 7. februar, får I svar medio marts. Hvis I sender jeres ansøgning inden den endelige frist 15. marts, får I svar ultimo april.