Kredse kan nu søge DUFs nødpulje

Kredse kan fra 29. april søge DUFs nødpulje til foreninger, der er ramt økonomisk af corona-nedlukningen.

28. Apr 2020
Mia Fanefjord Hansen

DUF åbner d. 29. april kl. 10 op for ansøgninger til en ny COVID-19-nødpulje, der støtter lokale børne- og ungdomsforeninger, der er trængt økonomisk på grund af corona-nedlukningen. Puljen er åben for ansøgninger frem til 10. maj.

Kredse kan søge puljen

FDFs kredse kan gennem puljen søge om støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts - 31. august 2020.

 

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19-nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19-nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19-nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19-nedlukningen.

Det er ikke kun trist at tabe indtægter i nedlukningsperioden. Det har også konsekvenser for FDF-kredsens liv, og I bør nævne i ansøgningen, hvorfor I har brug for støtte for fortsat at kunne lave det FDF, I gerne vil.

Der er ingen grænse for, hvad du kan søge, men DUF kan bevillige et mindre beløb end det, der søges om, af hensyn til puljens størrelse.

Hvordan søges puljen?

Kredse ansøger ved at benytte ansøgningsmodulet på DUFs hjemmeside. Her er også mere info om, hvad ansøgningen skal indeholde. Alle ansøgninger bliver behandlet efter ansøgningsfristen 10. maj.