Styrk de lokale foreningsvilkår i kommunens folkeoplysningsudvalg

Der er i disse uger valg til kommunernes folkeoplysningsudvalg. Som valgt kan du få indflydelse på lokale foreningsvilkår.

21. Jan 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Som FDFer kan du gennem engagement i det lokale folkeoplysningsudvalg arbejde for at styrke foreningsvilkår og -rammer i din kommune. Nu og i den kommende tid er der i landets kommuner valg til lokale folkeoplysningsudvalg, og her sidder repræsentanter for kommunens foreninger. Frivillige foreninger som FDF anses som folkeoplysende, og mange steder er FDFere valgt ind i udvalgene til at varetage kredsens og andre foreningers interesser.

Folkeoplysningsudvalget får alle politiske tiltag på folkeoplysningsområdet i høring. Det giver de valgte foreningsrepræsentanter en unik mulighed for at påvirke udviklingen inden for kultur og fritid i deres kommune - og forbedre de lokale rammer for foreningsaktivitet. Det kan fx omhandle lokalefaciliteter for foreninger eller tildeling af kommunale tilskud. Samtidig giver en plads i folkeoplysningsudvalget det enkelte medlem stor indsigt i politiske og demokratiske processer.

Vær opsøgende

Det fremgår ikke altid tydeligt, hvornår valget til folkeoplysningsudvalgene finder sted. For at finde ud af, hvornår valget afholdes i netop jeres kommune, kan det derfor være en god ide at kontakte det nuværende udvalg, det lokale samråd eller holde øje i lokalavisen eller kommunens hjemmeside, hvor det sommetider er angivet. Spørg eventuelt til valg- og opstillingsprocedure og sørg for at være bekendt med, hvem der ellers stiller op fra de øvrige foreninger, så I kan koordinere og samarbejde op til valget frem for at modarbejde hinanden.

Gode råd til valgte

Er du først blevet valgt, er her en række råd, der er gode at følge for at klæde dig selv på til arbejdet. Det er en god ide at:

  • Sikre, at man er kendt blandt de lokale samrådsorganisationer – og også har opbakning. Den er den gruppe, man skal repræsentere i FOU.
  • Blive fortrolig med folkeoplysningsloven.
  • Blive fortrolig med forretningsorden, fritidspolitik m.v., der gælder for området i den pågældende kommune (vedtaget af byrådet)
  • Blive fortrolig med dagsordener, referater og sager, som folkeoplysningsudvalget har behandlet i den seneste periode – så kender man opgaven.
  • Søge viden og sparring hos medarbejderne i forvaltningen
  • Skabe kontakt til politikere i kommunens stående udvalg, der har ansvaret for området
  • Indgå i bestyrelsesarbejdet i det lokale samråd.

 

Det er den enkelte kommune selv, der fastlægger, hvordan folkeoplysningsloven skal udmøntes hos dem. Derfor er der også stor forskel på tværs af landet på de lokale foreningsvilkår som fx muligheden for tilskud, brug af kommunens lokaler etc. Det betyder også, at der er meget at arbejde for og få indflydelse på som valgt.