Fem år med GLOBUS

FDFs internationale projekt GLOBUS slutter til årsskiftet, men de bæredygtige idéer i FDF lever videre, og FDFs bidrag har gjort en vigtig forskel for lokale familier i Nepal.

14. Nov 2023
Rasmus Lind

Foto: Daniel Østergaard

GLOBUS har siden 2019 været FDFs internationale projekt, hvor kredse, udvalg og andre på tværs af landsforbundet har arbejdet med bæredygtighed gennem leg, sang, dialog, indsamling og klimavenlige initiativer. De fleste FDFere har nok efterhånden stiftet bekendtskab med GLOBUS på ugentlige møder, sommerlejre, landslejren, væbnermesterskaber og kurser.

Forperson for GLOBUS-udvalget Sofie Dammeyer Sørensen gør status over projektets fem år.

- Jeg oplever, at GLOBUS har startet en snak om bæredygtighed i FDF – i hovedbestyrelsen, i landsdelene, i kredsene – fordi vi har mindet om, at det er en vigtig og helt nødvendig dagsorden. Vi har villet gøre arbejdet med bæredygtighed til en blivende indsats i FDF, og det synes jeg, vi er lykkedes med, siger hun.

I løbet af projektet har kredse kunnet deltage i konceptet Grøn Kreds og holde møder og tage på en hel sommerlejr i GLOBUS’ temaramme. Og på landslejren besøgte tusindvis af FDFere GLOBUS-teltet på torvet til lagkagespisning, indsamlingsaktiviteter, oplæg og fællessang.

Afsæt i Verdensmålene

I modsætning til tidligere projekter har GLOBUS-projektet ikke kun haft fokus på et projektland, men også handlet om, hvordan vi lokalt i Danmark hænger sammen med den globale verden, og hvordan vi i FDF kan gøre en forskel til gavn for andre.

Udgangspunktet for projektet var tre af FN’s 17 verdensmål: Ansvarligt forbrug og produktion (12), Klimaindsats (13) og Livet på land (15), og undervejs blev yderligere tre mål tilføjet: Bæredygtig energi (7), Mindre ulighed (10) og Livet i havet (14).

- I løbet af de fem år er Verdensmålene blevet et stadig større tema i børn og unges liv, i takt med at de har arbejdet med dem i skolerne, hørt politikerne tale om dem og set dem være et tema i børne-tv og mange andre steder. Verdensmålene er på den måde blevet et stort fælleseje for børn og unge, som har har været en god og forståelig ramme for GLOBUS-projektet, siger Sofie Dammeyer Sørensen.

700.000 kr. indsamlet

GLOBUS-projektet har været et samarbejde mellem FDF og Folkekirkens Nødhjælp. Særligt i forhold til at konkretisere, hvordan de lidt teknisk formulerede verdensmål er aktuelle for den nepalesiske lokalbefolkning, har Folkekirkens Nødhjælp ifølge Sofie Dammeyer Sørensen været en værdifuld partner.

I løbet af GLOBUS-projektet er der i alt indsamlet mere end 700.000 kr. Og selvom projektet nu slutter, vidner en lang række projekter om jordskredssikring og andre klimatilpasninger i Nepal om FDFs indsats, ligesom mødeidéer og sommerlejrmateriale fortsat vil være tilgængeligt for kredse, der vil arbejde videre med Verdensmålene og bæredygtighed.


Hør Nikolaj Bang Høfler fortælle om GLOBUS-projektet: