Fire medlemmer af hovedbestyrelsen genopstiller

Valgperioden for seks hovedbestyrelsesmedlemmer udløber i år, fire genopstiller.

13. Jun 2018
Christina Gro Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

 

I henhold til FDFs vedtægter skal hovedbestyrelsen melde ud, hvem der genopstiller til det kommende valg på landsmødet til november. 

Anne Katrine Sylvest, Kim Koch Rasmussen og Ejner Bank Andreasen har alle valgt at genopstille. De har alle siddet i en periode. Derudover opstiller Emil Gaarde, som blev indsuppleret i Hovedbestyrelsen tidligere på året.

Marianne Thisgaard og Lars Pedersen har valgt ikke at genopstille. Lars Pedersen har siddet siden 2010, mens Marianne blev valgt i 2014. 

- Vi vil fra hovedbestyrelsens side gerne opfordre alle der har lyst og mod til at stille op. Det er en spændende mulighed for at kunne påvirke og bidrage til FDFs udvikling. Vi stod i den uheldige situation til sidste landsmøde, at der ikke var nok kandidater inden fristen. Det håber vi ser anderledes ud i år. Derfor, hvis du selv er interesseret, så kontakt eventuelt dit lokale HB-medlem for en snak om opgaven. Eller hvis du kender én du mener er egnet, så giv dem gerne et prik – måske de ikke selv har tænkt tanken endnu…, siger formand for FDF Jonas Kolby Laub Kristiansen. 

Sådan foregår valget 

Hovedbestyrelsen består af 11 valgte medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være kvinder og mindst 4 mænd. Valget sker på FDFs landsmøde i november, og man vælges ind i FDFs hovedbestyrelse i en periode for fire år. På det kommende landsmøde skal der vælges fem kandidater.

På landsmødet vil der være to valgrunder. I første valgrunde er de 2 kvinder og de 2 mænd, der har opnået de højeste stemmetal blandt henholdsvis de kvindelige og de mandlige kandidater, valgt. I anden runde deltager de kandidater, der ikke blev valgt i første valgrunde. Den kandidat, der her opnår det højeste stemmetal, er valgt. 

Fredag den 28. september 2018 kl. 12.00 er der frist for at opstille kandidater og indsende forslag til landsmødet. Kandidater skal være 15 år for at have valgret og være valgbare til hovedbestyrelsen.