Forløb i kredsen om engagerede voksne

Vil din kreds deltage i forbundssekretærernes udviklingsforløb om engagerede voksne til kredse i efteråret 2023?

14. Jun 2023

Foto: Amanda Hertz

Kredsundersøgelsen i 2022 viste, at mange kredse gerne vil være flere voksne. Denne indsigt førte til, at FDFs landsmøde i november 2022 vedtog udviklingsmålet Engagerede Voksne, med den indledende ordlyd: "Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab." 

For at støtte kredsenes rekrutteringsarbejde blev der efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe blandt FDFs forbundssekretærer, som over vinteren og foråret har udviklet et forløb, der kan hjælpe kredse med systematisk at engagere flere voksne.

På lederkurset den 21.-23. april prøvede de første kredse kræfter med forløbets tre temaer: tankegang, behovsafklaring og frivilligkoordinering.

Nåede du ikke forløbet på lederkurset?

Forløbet udbydes til kredse i efteråret 2023. De deltagende kredse forpligter sig til en aften med oplæg, og kredslederen forpligter sig til et sparringsmøde efterfølgende.