Formandens beretning: Det er idealerne, der holder os sammen

Med fokus på kredsene, fortællingen om FDF og nye mål leverede FDFs formand lørdag formiddag sin mundtlige beretning. Her understregede Jonas Kolby Laub Kristiansen, at FDF altid har været i udvikling – og stadig skal være det.

17. Nov 2018
Mai Christensen

Jonas Kolby Kristiansen under sin mundtlige beretning.

FOTO: Thomas Heie Nielsen

Det var til synet af 564 blå skjorter i en fyldt landsmøde sal, at FDFs formand lørdag formiddag leverede sin mundtlige beretning. En beretning, der tog afsæt i kredsene: For når FDF er mere end 350 selvstændige kredse fordelt over hele landet, kan det være svært at gennemskue, hvad det egentlig giver at være samlet i ét stort fælles landsforbund, sagde formanden, da han spurgte ud i salen, hvad det giver at være ”forbundet”.

-At vi på tværs af landet deler et børnesyn, hvor vi har fælles idealer for børn og unges, barndom og liv, for deres udvikling, deres trivsel, deres fremtid og deres ståsted. Hvis ikke vi delte dette, så kan resten være lige meget. Så har vi kun hygge og kage tilbage. Vi er voksne, der vil noget med børnene. Vi er voksne med noget på hjerte, lød det fra Jonas Kolby Laub Kristiansen fra salens talerstol.

Det er ordene og idealerne, der holder os samme: Med tyk streg under, at der ikke er én rigtig måde at lave FDF på, understregede formanden, at udgangspunktet altid skal være børn og unge - både der hvor kredsene er, og i den måde vi taler om FDF på.

-Et godt FDF-møde kan ikke genfortælles – det skal opleves. Og alligevel, vil en vigtig del af dette landsmøde handle om, hvordan vi bliver bedre til at fortælle om FDF.

-Vi har brug for at finde ind til et sprog, der også appellerer til børnene og de unge. Det er det, udviklingsmålet om fortælling blandt andet handler om, lød det fra Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Udvikling på dagsordenen

Landsmødet er FDFs højeste myndighed, og med en dagsorden, der både byder på forslag om logo, beklædning, mærker, medlemspulje og nye udviklingsmål om blandt andet natur, understregede formanden, at FDF altid har og til stadighed skal udvikle sig.

-FDF er foranderlig af natur.

-FDF som i 1902, ville ikke få et ben til jorden i dag. Men det var heller aldrig meningen. Jeg tror det var derfor Holger Tornøe udtalte de fremsynede ord: ”Jeg vil ikke ønske, at FDF altid må bære den form, den har haft eller har, men jeg vil ønske, at FDF altid må svare de krav, som tiden stiller det, for at det kan løse sin opgave.”, afsluttede formanden.

Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til formandens beretning, og det benyttede flere deltagere sig af. Både den skriftlige og mundtlige beretning blev modtaget af landsmødet.

Der blev både kommenteret på sommerlejre, logo og udviklingsmål, da der efter beretningen var mulighed for at kommentere.

FOTO: Thomas Heie Nielsen