Landsmøde-forslag fremmer den demokratiske proces

Jesper Kejlhof og Nicolei Beier er begge landsdelsledere. De fortæller her, hvorfor det er vigtigt at arbejde med landsmøde-forslag, og hvordan man kommer i gang med at skrive dem.

16. Sep 2022
Rasmus Lind

I FDF er der en lang tradition for, at kredse og landsdele stiller forslag til landsmødet. Jesper Kejlhof, landsdelsleder i Landsdel 7, peger på, at landsmødeforslag er en direkte vej til at få indflydelse på landsforbundets udvikling.

- FDF har en meget stærk tradition for debat og involvering, og det er vigtigt for den demokratiske proces, at der bliver stillet forslag til landsmødet. Landsmøde-forslag er et af kredsenes og landsdelenes talerør ind i landsforbundet, siger han.

Forslag med forskellige formål

Forslag, som finder vej til landsmødets dagsorden, kan have meget forskellig karakter. Nogle handler om at få opdateret en enkelt paragraf i vedtægterne. Andre har til formål at sætte konkrete tiltag i søen. Og andre igen har som sigte at sætte større temaer til debat eller lægge fundamentet for en længerevarende kulturændring.

- Der kan sagtens være et strategisk sigte med et forslag, som handler om at prikke til noget for at åbne diskussioner eller arbejde mod ændringer på den længere bane. De forslag bliver måske ikke vedtaget i første omgang, men så har de skabt synlighed om et emne, der betyder noget for nogen, siger Jesper Kejlhof.

Nicolei Beier er landsdelsleder i Landsdel 6, og han er enig i, at der kan være mange formål med at stille forslag til landsmødet. 

- Når vi som landsdelsledelse stiller forslag, tænker vi meget strategisk. Vi vil gerne sætte nogle tanker i gang, uden at vi nødvendigvis har behov for at få alle forslag vedtaget. Vi bruger dem også til at provokere organisationen for at sætte gang i en sund debat, siger han.

Landsdelsledelsen hjælper

I Landsdel 6 inviterer landsdelsledelsen til forslagsmøder forud for landsmøderne. Her inviteres alle ledere i landsdelen til at komme med idéer. Nogle kommer til mødet med færdige forslag, mens andre har løsere idéer med, som de andre deltagere på mødet hjælper med at skære til og formulere skarpt.

- i landsdelsledelsen vurderer vi efter mødet, om vi kan være medstillere af forslagene. Vi vil gerne hjælpe de kredsledere, som ikke selv har lyst til at gå på talerstolen, men vi tager også hensyn til, at vi repræsenterer en hel landsdel. Derfor har der været forsalg, som vi ikke har bakket op, men som vi har opfordret kredse til at arbejde videre med, forklarer NIcolei Beier.

Han slutter med en opfordring til at arbejde med landsmøde-forslag i kredse, på netværksmøder og i andre landsdele. Og han minder om, at man altid kan tage fat i erfarne forslagsstillere, hvis man har brug for hjælp til noget.

Deadline for at indsende forslag til landsmødets dagsorden er den 30. september kl. 12.00.