Frivillige er i fuld gang med at teste Medlemsservice

Arbejdet med FDFs kommende medlemssystem skrider planmæssigt frem. Læs om processen, og hvordan I som kreds kan hjælpe den på vej.

28. Jun 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Amanda Hertz

Arbejdet med overgangen til FDFs kommende nye medlemssystem, Medlemsservice, skrider planmæssigt frem. Tyve frivillige testere er i øjeblikket godt i gang med at afprøve forskellige funktioner og teste migreringen af data.

- De frivillige testere er kommet godt i gang med opgaven, og det giver stor værdi for projektet, at systemet bliver testet af virkelighedens brugere allerede i denne fase. Det er herligt at mærke deres engagement i projektet og læse alle de mange tilbagemeldinger, siger Monica Ingerslev, projektleder for Medlemsservice.

Formålet er, at de frivillige testere i samarbejde med forbundskontoret opdager og får rettet eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder, inden systemet går i luften 3. oktober. På den måde sikres kredse den bedst mulige oplevelse fra start.

Ryd op i data allerede nu

Kredse kan allerede nu hjælpe overgangen til det nye system på vej. Fx er det en stor fordel, hvis kredsens medlemsdata er opdateret.

- Det er en fordel, hvis kredsen i god tid inden lanceringen sørger for at sikre, at de nødvendige medlemsoplysninger fremgår i Carla. Det vil lette den administrative opgave i forbindelse overflytningen, siger Monica Ingerslev.

Ledere kan i sensommeren deltage i to online spørgetimer og få tips og vejledning til oprydningen i medlemsdata.

  • 14. august kl. 19-20: Registrering af pårørende i Medlemsservice
  • 12. september kl. 16-17: Registrering af klasser, hold, roller og funktioner

Klæd kredsens ledere på

Op mod lanceringsdatoen i efteråret afholdes herudover introkurser online og i alle landsdele, hvor kredsens ledere kan blive klædt på til at arbejde i Medlemsservice. Følg med på siden her for nærmere lokationer og tidspunkter, der annonceres løbende. Ledere kan sagtens deltage på moduler, der finder sted i en anden landsdel end deres egen.

Det giver rigtig god mening, hvis flere ledere fra hver kreds deltager i introkurserne. Med Medlemsservice bliver det nemlig nemmere at deles om opgaverne, så opgaver, der hidtil er blevet løst af en eller få fra den enkelte kreds, fremover kan løses af flere forskellige.

Forleden blev der afholdt en online spørgetime om kontingentopkrævning via det nye system. Du kan se eller gense webinaret om kontingent i Medlemsservice.

Besvar spørgeskema senest 30. juni

Det er forbundskontoret, der tager sig af opgaven med at sætte alle kredses kontingent op, så det kører fra indgangen af det nye år. I midten af juni modtog alle kredse, således et spørgeskema om kontingentsatser, opkrævningsdage m.m., som skal besvares senest 30. juni.

Såfremt kredsen ikke besvarer spørgeskemaet, fastsættes kontingentet efter forbundets standard-opsætning med start fra første halvår af 2023.