Frivillige søges til FDFs mærkeudvalg

FDFs nye mærkeudvalg søger frivillige til at indgå i arbejdet med at formidle, vedligeholde og udvikle FDFs mærker 

31. Mar 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Thomas Grinderslev

FDF søger udvalgsmedlemmer, som har lyst til at indgå i arbejdet med FDFs mærker. Beslutningen om at nedsætte et udvalg blev truffet af FDFs landsmøde i november 2020. Det er derfor et helt nyt udvalg, som du nu kan blive en del af.

Det skal vi arbejde med

Opgaverne for mærkeudvalget er:

  • At opdatere og vedligeholde FDFs mærker, herunder mærkebeskrivelserne, der som minimum er tilgængelige på FDF.dk. Inddrage andre aktører i FDF for at holde opdateringerne så nøjagtige og gode som muligt.
  • At udvikle nye mærketråde med udgangspunkt i FDFs mærkefilosofi.
  • At have opmærksomhed på muligheden for at sløjfe mærker, hvis de ikke anvendes -  altså hvis 55nord ikke har noget salg af mærket. HB skal gøres opmærksomme, hvis udvalget påtænker at sløjfe mærketråde.
  • At modtage ønsker og idéer fra FDFs medlemmer til ændring af mærkerne.
  • At modtage ønsker og idéer fra FDFs medlemmer til nye mærker.
  • At have en kontinuerlig opmærksomhed på at kommunikere til kredsene om mærker.
  • At have blik for at inddrage de relevante målgrupper i udvalgets arbejde, herunder brugere af specifikke mærker (musik mv.)
  • At have blik for, at der er lang implementeringstid for mærker i FDF.
  • At være bevidste om den nyeste historik med mærkerne i FDF, og at have forståelse for den opmærksomhed, som mærkeområdet har hos FDFs medlemmer.

Hvad skal du kunne?

Du skal interessere dig for FDFs brug af mærker og være interesseret i, hvordan disse formidles bedst og bredest muligt til FDFs ledere. Det er en fordel, hvis du er villig til at bruge sociale medier til at bringe mærkerne ud til lederne.

Det er godt, hvis du har erfaring i at bruge mærker selv, men du behøver ikke have indsigt i alle emnerne, da vi nedsætter mindre arbejdsgrupper med specialviden ved revidering af et mærke.

Vi kommer til at holde de fleste møder online, måske 5-10 møder om året. Vi mener samtidig, at det fysiske møde er vigtigt, og at det sociale er en central del af FDF-arbejdet, og derfor agter vi ligeledes at holde 1-2 årlige dagsmøder. Derudover vil der løbende være mulighed for at repræsentere mærkeudvalget til forskellige arrangementer i forbundet.

Hvordan får jeg mere viden om projektet?

Hvis dette opslag har vakt din interesse, og hvis du gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte formand for mærkeudvalget Thomas Hundebøll på tlf. 28 45 49 25 eller mail: thomashundeboell@fdf.dk 

Sådan ansøger du

Vi ønsker at begynde mærkeudvalgets arbejde i starten af maj 2021. Hvis du vil være med, skal du derfor sende nogle linjer om dig selv eller en kort video til Thomas Hundebøll via mail: thomashundeboell@fdf.dk. Fortæl gerne om, hvorfor du vil bidrage til at understøtte arbejdet med FDFs mærker. Du kan melde dig under udvalgets faner indtil den 29. april, og du vil få besked om, hvorvidt du kommer med i udvalget umiddelbart efter.