Højskoledag med samtale, debat og udsyn

Indtryk fra en inspirerende dag på Silkeborg Højskole

25. Mar 2024
Rasmus Lind

FDFere fra hele landet samledes den 16. marts på Silkeborg Højskole til samtale, debat og udsyn mod verden. Højskoledagen kombinerede det bedste fra højskolen og det bedste fra FDF for at udfordre og inspirere deltagerne til at se med nye øjne på højskolen, på FDF og på den verden, vi er en del af.

Her giver tre af deltagerne et indblik i deres indtryk fra dagen:

 

Christiane Emilie Jørgensen
FDF Silkeborg 2

- For at udvikle mig som leder er det værdifuldt for mig at mødes og tale med andre FDFere. Jeg er først kommet ind i FDF som voksen, så det er vigtigt for mig at forstå, hvad FDF er båret af, og hvordan vi kan udvikle os.

I løbet af dagen har jeg oplevet, at der er stor mangfoldighed i forhold til personligheder og kvaliteter, så jeg har haft nogle virkeligt givende samtaler på tværs af bestyrelsesmedlemmer, børneledere, alder, titler og så videre.

Jeg var til en workshop om naturen, hvor jeg fik sat rigtig gode ord på, hvad natur og udeliv er i FDF, og hvordan vi på sigt kan blive bedre til at formidle det. Det har gjort mig nysgerrig på mulighederne i FDFs udvalgsarbejde.

Mange gange i løbet af dagen har jeg mødt nye lag i FDF. Der dukker hele tiden noget nyt op, og det er jeg meget nysgerrig på. Selvom jeg kun har været FDFer i nogle år, er FDF allerede blevet en del af min identitet, og dét får sådan en dag frem i mig.

 

Mille Holgaard
FDF K 5 og landsdelsledelsen i Landsdel 8

- Jeg er helt ny i landsdelsledelsen, og jeg ville gerne møde de andre landsdelsledelser og høre deres erfaringer med rollen. Og jeg synes også, man forpligter sig til at deltage i sådan noget her, når man er blevet valgt af landsdelen.

Højskoledagen har været en slags lederuddannelse med sparring og input, som man ikke får i kredsen. Jeg deltog for eksempel i workshoppen om seksualitet og køn, fordi emnet var nyt for mig i FDF. Det er helt sikkert noget, vi kommer til møde mere og mere over de næste par år, så det var godt at blive klædt på til at tage stilling til det.

Det er vigtigt, at vi har arrangementer for voksen i FDF, hvor man kan snakke om nogle tunge emner og mærke, at vi har meget forskellige holdninger og værdier. Det skal vi udforske nysgerrigt, og det gør vi bedst, når vi mødes og taler sammen.

 

Tine Hvidberg Pedersen
FDF Hedehusene

- Da jeg så invitationen til højskoledagen, synes jeg det lød meget spændende.  Det talte til mig at få et udsyn, som hæver sig over det praktiske FDF-arbejde i hverdagen.

Jeg tog blandt andet med for at komme ud og dele mine holdninger med nogle andre FDFere. Vi er kommet rundt om mange emner i programmet, for eksempel i oplægget om mangfoldighed og workshoppen om køn og seksualitet. Her mødte jeg nogle perspektiver, som jeg ikke selv har tænkt på før.

Der opstår nye perspektiver på sådan en dag. Der er samtaler, som man ikke så oplagt får taget i kredsen, men nu har jeg fået inspiration til at tage hjem og tage emnerne op med de andre.

 

Video fra højskoledagen