Juristen der hjælper foreninger

Annemette Lomholt Gade skiller sig lidt ud blandt sine kolleger hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Annemette arbejder nemlig med juridiske sager for foreninger – heriblandt FDF. 

15. Oct 2015
Sara Springborg

Annemette Lomholt Gade arbejder til daglig som jurist hos DUF.
FOTO: Sara Springborg

Hvad er dine primære arbejdsopgaver i DUF?

-Mit arbejde handler om at rådgive og vejlede lokalforeninger og landsorganisationer i alle former for juridiske udfordringer. Det kan være sager og spørgsmål om kommunale tilskud til aktiviteter og lokaler eller spørgsmål om kommunal sagsbehandling. Det kan også dreje sig om fortolkning af vedtægter, spørgsmål om bestyrelsesansvar eller køb eller salg af en spejderhytte.

Hvad kan du hjælpe en FDF-kreds med?

-Jeg kan hjælpe med alle former for juridisk rådgivning, som en FDF-kreds får brug for. Der er stort set ingen begrænsninger. Bare spørg! Hvis jeg ikke direkte kan hjælpe, kan jeg ofte vejlede om, hvem der så kan. For eksempel en myndighed, advokat eller andre.

Kan du nævne et par eksempler på sager, du har hjulpet med, hvor en FDF-kreds var involveret? 

-Jeg har for eksempel rådgivet en kreds, hvor en tidligere kasserer havde taget af kassen. Kredsen var meget i tvivl, om de skulle politianmelde personen eller ej, idet der blandt andre hensyn var tale om et lille lokalsamfund. Vi drøftede sagen adskillige gange i telefonen og fandt i samarbejde en god løsning for kredsen.

-Jeg har også fået en henvendelse fra fem FDF-kredse om deres sejladssamarbejde: Da de skulle foretage en stor investering, viste det sig at være tvivl om, hvordan det økonomiske ansvar var fordelt blandt kredsene. Her kunne jeg hjælpe med en fortolkning af vedtægterne og opfordre til, at vedtægterne blev opdateret, så der ikke skulle opstå tvivlsspørgsmål i fremtiden.

Hvad gør man som kreds, hvis man gerne vil have rådgivning fra dig?

-Kredsen kan skrive direkte til duf@duf.dk og bede om at få kontakt med den juridiske konsulent.