KlubLiv Danmark opløses

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark meddeler, at foreningen lukker sin indsamlingsvirksomhed. 

14. Jan 2016
Christina Gro Hansen

Bestyrelsen for KlubLiv Danmark har besluttet, at foreningen stopper sin indsamlingsvirksomhed pr. 17. januar 2016. Lukningen skyldes, at DGI standser sin støtte til Klubliv Danmark og at der dermed ikke er sikkerhed for den fortsatte drift af foreningens aktiviteter. De hidtidigt optjente mikrosponsorater udbetales til de foreninger, der er tilmeldt KlubLiv Danmark, herunder alle tilmeldte FDF-kredse.

I alt 4.300 foreninger, spejdergrupper og kredse har tilmeldt sig KlubLiv Danmark, siden konceptet blev lanceret af DGI i foråret 2015. Men introduktionen af KlubLiv Danmark er ikke gået som forventet. Langt færre danskere end forventet har i 2015 tilmeldt deres Dankort til KlubLiv Danmark, og det samme gælder antallet af sponsorer i form af butikker, forretninger og virksomheder. Dermed har foreningen Klubliv Danmark ikke nået en størrelse, som kunne sikre den fornødne økonomiske gevinst for de tilmeldte spejdergrupper og idrætsklubber.

- Ideen med KlubLiv Danmark er grundlæggende rigtig god, og det er en meget ærgerlig situation, meddeler Søren Møller, der både er formand for DGI og for bestyrelsen i KlubLiv Danmark, i et brev sendt ud til alle aktiverede grupper og foreninger i Klubliv Danmark.

DGI og KlubLiv Danmark havde en forventning om, at KlubLiv Danmark ville blive en stor gevinst for foreningslivet. Men introduktionen er desværre ikke gået som forventet.

FDFerne har bakket op

FDF har ikke økonomisk haft andel i foreningen Klubliv Danmark. I løbet af 2015 er der blevet gjort en stor indsats for at få så mange kredse og dankort tilmeldt som muligt. FDF har da også ligget i top med mange tilmeldte kredse. Derfor er det også overraskende og meget ærgerligt, at foreningen nu må lukke, siger FDFs generalsekretær Morten Skrubbeltrang.

- Kredsene har gjort et godt stykke arbejde for at få løbet det her i gang. Og så er det bare ekstra ærgerligt, at foreningen nu må lukke, uden at kredsene får ordentlig mulighed for at høste frugterne af deres arbejde, siger Morten.

FDF gik, sammen med KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Det Danske Spejderkorps, i foråret 2015 ind i Klubliv Danmark med en forventning om, at samarbejdet dels kunne give en økonomisk gevinst for kredsene, og dels kunne blive en igangsætter for nye relationer mellem det lokale foreningsliv og det lokale erhvervsliv.

Mikrosponsorater udbetales

Hvis jeres kreds har optjent mikrosponsorater via Klubliv Danmark inden den 17. januar 2016, vil de blive udbetalt til kredsen umiddelbart herefter.

FDF har ikke været økonomisk involveret i Klubliv Danmark og mister ikke penge på, at foreningen lukker.

Alle Dankort-oplysninger, som er givet til foreningen KlubLiv Danmark, opbevares hos Nets og beskyttes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Fakta om foreningen Klubliv Danmark

Foreningen Klubliv Danmark blev stiftet med finansiering af DGI i foråret 2015.

Ud over foreningerne i DGI har blandt andet Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, FDF, samt forbund under Danmarks Idrætsforbund meldt sig til Klubliv Danmark.

Brug for hjælpe?

Har du spørgsmål omkring sagen, eller brug for hjælp så kontant Annabell Stampe på FDFs forbundskontoret. 

Annabell S. Neville - 
annabell@FDF.dk - Tlf. 41 73 11 65