Legestationen Krattet skal leve videre

Krattet kan ikke blive stående på Sletten, men måske har I lyst til at overtage legestationen?

15. Sep 2016

Den flotte legestation Krattet satte gang i legen på landslejren, nu skal den finde et nyt hjem.

Foto: Bernt Nielsen

Legestationerne på FDF Landslejr 2016 var en stor succes. Mange af de 8 legestationer var ikke mulige at genbruge efter lejren i sin komplette form, men Krattet kan flyttes, og genopbygges et nyt sted, hvis forholdene er til det. 

Der er kontakt til mulige aftagere til Krattet, men sidder du med det oplagte sted for Krattet, så har du mulighed for at byde ind med dit projekt.  

- Krattet er en imponerede legestation, men det er også vigtigt at sige, at der skal både penge, tid og arbejdskraft til, hvis den skal leve videre et nyt sted. Den er bygget til at stå på landslejren og ikke til at stå midt på et bytorv i de næste 10 år, siger landslejrchef Morten Krogsgaard Holmriis.

Legestationen er udviklet i samarbejde med Den skandinaviske Designhøjskole, som også vil være en del af en genopbygning af Krattet et nyt sted. Som aftager af Krattet, vil der blive lavet en aftale mellem aftager, Den skandinaviske Designhøjskole og FDF om nedtagning og genopbygning et nyt sted.

  • Forhold som en aftager af Krattet skal være opmærksom på

  • Aftager afholder alle udgifter i forbindelse med nedtagning, transport og opsætning af Krattet.
  • Opsætning og nedtagning skal ske i samarbejde med Den skandinaviske Designhøjskole.
  • Det må forventes, at der skal laves nye beregninger af ingeniør, inden Krattet kan opsættes et nyt sted.
  • Det må forventes, at der er dele af Krattet, som skal udbedres og genskabes.
  • Det anslås at en overtagelse af Krattet inkl. nedtagning, transport og opsætning kan beløbe sig i omkring kr. 150.000, men der tages forbehold for dette.
  • Der vil være en købssum på Krattet til FDF på kr. 40.000.
  • Aftager skal have flyttet Krattet fra FDF Friluftscenter Sletten senest 1. november 2016.

FDF afholder ingen udgifter i forbindelse med overdragelsen. Alle udgifter afholdes af aftager.

Hvad skal jeg gøre?

Har du et projekt, en forening eller organisation, som er interesseret i Krattet, skal du henvende dig til landslejrchef Morten Krogsgaard Holmriis på landslejr@FDF.dk med en beskrivelse af projektet og organisationen bag. Det vil være afgørende, at projektet kan imødekomme de ovenfor beskrevne forhold. 
Dit projektforslag skal være os i hænde senest 28. september 2016. 

Den fremadrettet proces

Umiddelbart efter deadline udvælges projektet, som kan aftage Krattet. Herefter udarbejdes samarbejdsaftale mellem parterne.  

Aftager skal afhente Krattet i løbet af oktober – senest 1. november 2016.