Kredsen former sin egen fortælling

Som ledere kan I hjælpe hinanden med at blive skarpe på kredsens fortælling – og herigennem forme den. Et udviklingsværktøj hjælper jer godt i gang. 

20. Jan 2022
Mia Fanefjord Hansen

Til møde i FDF Vesterbo.

Foto: Thomas Heie Nielsen

Som ledere er I medskabere af fortællingen om jeres kreds. Fortællingen lever og formes gennem kredsens fælles oplevelser og de ord, børn, unge og ledere knytter til dem. Ved at arbejde aktivt med kredsens fortælling kan I hjælpe hinanden med at blive skarpe på at fortælle, hvorfor vi laver FDF, og herigennem vise kredsen som et attraktivt fællesskab at være en del af.

Med et udviklingsværktøj i to dele, Stjernestunder og Rollespillet, kan kredsen arbejde med at sætte ord på og i fællesskab forme fortællingen. 

- Når vi med FDFs strategi ønsker, at flere børn og unge skal få et ståsted at møde verden fra, er det vigtigt, at kredsene finder ud af, hvad deres lokale ståsted er, så de nemt kan fortælle andre om det, siger forbundssekretær Rasmus Bach Ottosen.

Form kredsens fortælling 

Med FDFs udviklingsmål Fortællingen for perioden 2018-2022 skal børn, unge og ledere skabe et sprog for, hvad FDF er – og øve sig i at fortælle det til andre.

De to dele i udviklingsværktøjet skal gøre det nemmere for kredsens ledere at sætte ord på det fantastiske arbejde, som allerede sker i kredsen. De giver kredsen mulighed for at arbejde videre med lederens og den unges evne og lyst til at fortælle FDF med afsæt i, hvorfor vi laver FDF, fremfor i, hvad vi laver til FDF.

På et ledermøde eller leder-bestyrelsesmøde arbejdes med værktøjets første del, Stjernestunder, som tager udgangspunkt i lederne og deres bedste FDF-oplevelser med andre. Til sidst kobles kredsens fortælling til den store fortælling om FDF, som vi finder i formålet og ambitionen. I tillæg til dette er der lavet en videoinstruktion til et rollespil, hvor lederne på baggrund af den fortælling, de har formet, kan øve sig i at dele den med relevante målgrupper.

Sparring med andre kredse

Værktøjet er samtidig oplagt at bruge i samarbejde med netværket, så kredsen oplever at spejle egen fortælling i andres. 

Når kredsen har arbejdet med stjernestunder og rollespil, er det således tanken, at man på et netværksmøde arbejder videre med de andre kredse. Det kræver blot, at de øvrige kredse er med på at lave samme øvelser i deres egne kredse på forhånd. Ellers kan netværksdelen udelades.

Flere indgange til fællesskabet

Samlet set giver værktøjet et grundlag for, at kredsens lederflok sammen kan arbejde med at skærpe kredsens fortælling og på den måde blive endnu bedre rustet til at fortælle andre, hvorfor FDF er fantastisk. Det kan fx være, når man bliver inviteret til at fortælle om FDF, taler med naboen over hækken eller mødes med forældre på byens torv.

For dem, der ikke kender os så godt, kan det være med til at åbne FDFs fællesskab op.

- Fortællingen skal vi arbejde med, fordi det er en forudsætning for at kunne skabe flere indgange til FDF for børn og unge, der står uden for vores fællesskab. Når vi aktivt inviterer ind i en ny eller eksisterende kreds, skal vi kunne sætte ord på, hvad vi inviterer ind til, siger Rasmus Bach Ottosen.