Lederfællesskabet i fokus

Kredse delte viden og erfaringer om voksenengagement og styrkelse af lederfællesskaber efter lang tids nedlukning.

28. Apr 2021
Cecilie Bjaarup Nygaard og Ida Sofie Kristensen

Mens vinteren betød en lang nedlukning af foreningslivet, betyder foråret omvendt genstart - ikke kun af FDFs aktiviteter for børn og unge, men også af lederfællesskaberne rundt om i kredsene.

Derfor sad 27 ledere i slutningen af marts med bag deres skærme, da Lederklubben afholdt webinar om, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med og styrke FDFs voksenfællesskaber – bl.a. efter en lang periode uden fysisk FDF-aktivitet.

Medejerskab skaber engagement

Webinaret bestod af tre casebaserede oplæg fra kredsledere i forskellige kredse, der hver især gav deres bud på, hvordan man kan arbejde med lederfællesskab. De forskellige kredses udgangspunkter gav forskellige input til samtalen, der særligt handlede om, hvordan det gode lederfællesskab beror på en følelse af fælles retning og godt samarbejde.

Per Marshall og Martin Kristensen fra FDF Gug lagde vægt på, hvordan man gennem sit arbejde som kredsledelse aktivt kan være med til at påvirke lederfællesskabet. De pegede bl.a. på, hvordan det i deres kreds fungerer godt, når kredsledelsen har fokus på at være tydelige omkring kredsens identitet og på at sikre, at denne danner rammerne for kredsens aktiviteter. På den måde kan man nemmere sikre engagerede ledere, der føler et medejerskab over kredsens forskellige projekter og drift. 

Ærlig snak om frustrationer og fokus på et åbent voksenfællesskab

Karin Biering fra FDF Sillkeborg 1 fremhævede bl.a. vigtigheden af at være ærlig og tale åbent og konstruktivt sammen om det, hvis man oplever en misstemning i lederflokken. Hun understregede også vigtigheden af, at man som frivillig sætter ord på det, hvis man oplever udfordringer eller frustrationer i forbindelse med en opgave, man er blevet sat til at udføre. Gør man det så tidligt som muligt i arbejdsprocessen, kan man ofte forebygge konflikterne, før de vokser sig større. 

Fra FDF Snedsted berettede Anders Tousgaard Kjær om et meget tæt lederfællesskab i en relativt lille kreds. Han understregede i forlængelse deraf vigtigheden af altid at sikre en god og grundig introduktion til både kredsens aktiviteter og sociale lederfællesskab for nytilkomne voksne, sådan at man som ny leder ikke risikerer at føle sig udenfor.

Nedlukning har både udfordret og givet vigtig viden

Fælles for de tre kredslederoplæg var det, af vinterens nedlukning har budt på udfordringer for kredsenes aktiviteter og fællesskaber. Men der har også været vigtige erfaringer at tage med sig videre – og for flere af webinarets deltagere handlede sidstnævnte særligt om det samvær, børn, unge og voksne oplever i FDF.

For Karin Biering og FDF Silkeborg 1 slog nedlukningen af det fysiske foreningsliv således søm i det centrale ved selve FDFs formålsbeskrivelse; nemlig at FDF skal møde børn og unge. Karin Biering selv påpegede, at selvom FDFs aktiviteter rent praktisk godt kunne gentænkes og gennemføres i nye former under nedlukningen, var det selve samværet med børnene og de unge, som hun savnede mest ved FDFs almindelige fysiske mødeform. Vigtigheden af den pointe tager hun og resten af kredsen med sig for fremtiden.

På samme måde har man i FDF Snedsted erfaret, at det ikke er selve aktiviteterne, men mødet med børnene, som er det afgørende, når man er leder i FDF. I forbindelse med vinterens onlinemøder forsøgte lederne i FDF Snedsted derfor også at gøre plads til bl.a. small-talk, fantasi og spas – præcis som der er og også skal være det til et fysisk FDF-møde.