Et legende årsmøde

I FDF K 26 Husum blev årsmødet et legende et af slagsen.

03. Dec 2020
Stina Lykke Hyllested Volf

FDF K26 Husum på sommerlejr i 2018. Foto: Thomas Grinderslev

I FDF K 26 Husum måtte lederne tænke kreativt i år for at gennemføre et fysisk årsmøde. Det blev til et langt mere legende et af slagsen, som – udover at sikre overholdelsen af restriktioner – på underholdende vis gav både børn og forældre en introduktion til kredsens virke og bestyrelsesarbejde.

Løb med seks poster

Der blev med andre ord ikke noget af at sidde stille og lytte til beretning og budget, som oftest sker på årsmøder. Der var i stedet arrangeret et løb til børn og forældre, som på en sjov og legende måde viste dem og inddrog dem i foreningsdemokratiet.

Det var i facebookgruppen ”FDF – Leder til leder”, at kredsen fandt inspiration til det anderledes årsmøde, hvor også andre kredse bød ind med ideer.

– Vi tænkte, at det var en rigtig god ide, da det kunne være med til at afspejle de ting, vi laver i FDF, fortæller kredsleder Stefan Buntzen.

For at overholde de gældende corona-restriktioner strakte mødet sig over to timer og foregik udenfor. Børnene og deres forældre var delt op klassevis og havde forskellige starttidspunkter, så forsamlingsforbuddet kunne overholdes.

Fint benspænd

På hver af de seks poster var to ledere, der legede med børnene, samt et bestyrelsesmedlem, der fortalte om sine arbejdsopgaver i bestyrelsen. Kredsens formand, Ole Hjul Hendriksen, bød på første post velkommen og introducerede til bestyrelsen, hvorefter en senior og leder fra bestyrelsen på post 2 fortalte om deres rolle.

På post nummer tre stod en forælder og en repræsentant fra kredsens venneforening, som bl.a. hjælper med at skaffe økonomiske midler og hjælper til på det årlige kræmmermarked. Kassereren gav et indblik i kredsens økonomi og budget på post fire, og på den følgende post var der en repræsentant fra menighedsrådet. Hele løbet sluttede af med, at Stefan Buntzen og Heidi Kjærbo fra kredsledelsen på post 6 fortalte de om det at være både kredsleder, leder og frivillig i FDF. For én ting er at møde op om tirsdagen og være med til møderne, men udefrakommende ser ikke alt det skjulte arbejde og planlægning, der ligger i at holde en kreds kørende.

Om arrangementet siger Stefan Buntzen, at det – corona eller ej – var en rigtig god måde at gennemføre et årsmøde på, da det ellers kan blive meget tungt.

– Det har været et fint benspænd, der har fået os til at gå i tænkeboks og tænke årsmødet på en anden måde. Vi vil helt sikkert bruge denne mødeform igen, da den giver noget helt andet til det ellers lidt tunge årsmøde, siger Stefan Buntzen.

Dialog med forældre

Forældrene gik rundt i mindre grupper, og det gav plads til den gode dialog, der godt kan forsvinde, når man sidder i en stor forsamling og skal række hånden op for at sige noget. De fik også oplevet et ugemøde og sagt ordentligt goddag til de andre børn og forældre i klasserne. 

Alt i alt var det en succes med omkring 40 fremødte forældre, og der blev afgivet 80 stemmer til bestyrelsesvalget, hvor en ny forældre blev valgt ind.