"FDF er verdens bedste idé!"

Lige dele fortid og fremtid, identitet og forandring fik plads, da FDFs formand, Jonas Kolby Laub Kristiansen, leverede hovedbestyrelsens beretning for 2019-2020. 

14. Nov 2020
Ida Sofie Kristensen

Foto: Thomas Heie Nielsen 

Da FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen trådte op på landsmødets talerstol for at levere hovedbestyrelsens beretning, var det ikke (som vanligt) til synet af hundredevis af blå skjorter i salen på Nyborg Strand Hotel. I stedet havde han udsigt til en række rullende kameraer – mens over tusind tilskuere så og lyttede med fra deres skærme overalt i Danmark. 

Formanden indledte beretningen med en reference til en konkurrence, Jyllandsposten for år tilbage afholdt for at finde frem til "Verdens bedste ide". Dengang var det fænomenet "Demokrati", der løb med sejren. Alligevel indledte formanden med at nominere FDF til netop verdens bedste ide. 

- I FDF er der uendeligt meget, der ikke rationelt giver menig, men alligevel er af største betydning, lød det fra Jonas Kolby Laub Kristiansen med et smil.

- Det I gør, hver uge, på mange weekender og i jeres ferier; at være med til at give børn og unge et ståsted i livet, det er stadig af allerstørste betydning.

Verden har brug for FDF

Samtidig fremhævede beretningen FDF og lederens betydning for netop demokratiet og den demokratiske dannelse hos de mange børn og unge, der uge efter uge møder FDF ved møder overalt i landet: 

- Danmark har med tusindvis af engagerede FDF-ledere fået et vitamintilskud af ansvarlige medborgere, det ellers aldrig ville have fået. FDF er beviset på, at den demokratiske disciplin rækker langt videre end en enkelt valghandling – det er samtale, kompromiser og engagement. Herved skabes ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere. Og man skal ikke kigge ret langt ud i verden, for at se, at dem er der brug for.

- FDF er et sted, hvor vi aldrig bliver færdige med hinanden – og med verden omkring os; hvor alle er med – både i det store og det lille fællesskab! sagde Jonas Kolby Laub Kristiansen på talerstolen. 

FDF i coronas tid 

På samme måde som selve landsmødets afvikling i år bærer præg af coronasituationen; på samme måde havde pandemien og dens store konsekvenser for både landsforbundet og de enkelte kredses virkelighed en naturlig plads i beretningen. 

- Man kan let forfalde til at huske alt det negative – aflyste møder og kurser, en udskudt landslejr og konstante nye retningslinjer, der skabte forhindringer for kredsarbejdet. Men der er også en anden side til den fortælling. En smuk side, der vidner om FDFs idérigdom, kreativitet og tålmodighed, sagde Jonas Kolby Laub Kristiansen. 

Samtidig opfordrede formanden på vegne af hovedbestyrelsen landets ledere til at klappe hinanden (coronaforsvarligt) på skulderen og takkede for den store forskel kredsene med deres arbejde har gjort og fortsat gør for børn og unge i en svær tid. 

Medlemstallet skal være alles ansvar 

Formanden berettede også om forbundets økonomiske situation – og rundede af med at berøre hovedbestyrelsens fremlagte forslag til en ny strategi.

Nu, påpegede Jonas Kolby Laub Kristiansen, er tiden så kommet til vende blikket mod medlemstallene: 

- Vi har oplevet år med fremgang og år med status quo. Men samlet er billedet stadig, at vi siver i antal kredse og mister medlemmer på landsplan – om end i et langsommere tempo end tidligere [...] Det er ikke tilfredsstillende, at det siver, og det siger sig selv, at det ikke er langtidsholdbart, sagde Jonas Kolby Laub Kristiansen.

- Derfor vil vi gerne skifte gear, og anlægge et nyt strategisk spor på dette landsmøde! 

Der er i FDFs historie flere eksempler på tiltag, der har haft til formål at styrke medlemstilvæksten, men ikke før er det set, at hovedbestyrelsen har afsat så stort et beløb til arbejdet, som de ønsker nu. Samtidig er der med dette forslag tale om både en strategisk satsning, der kræver, at hele landsforbundet arbejder sammen, hvis den formulerede målsætning om, at "vi sammen skal give flere børn og unge et ståsted", skal lykkes: 

- Det nye er, at medlemstallet ikke længere er et anliggende for landsforbundet. Det er nu et anliggende for alle! understregede Jonas Kolby Laub Kristiansen.