Mærkeudvalget på vej med ændringer i FDFs mærkekoncept

FDFs mærkeudvalg lancerer i foråret 2024 en opdatering af FDFs mærkekoncept.

06. Dec 2023
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs mærkeudvalg lancerer i foråret 2024 en opdatering af FDFs mærkekoncept. Det sker for i højere grad at imødekomme kredses ønsker og behov i anvendelsen af mærkerne.

Mens antal og type mærkestrenge i hovedtræk forbliver uændret, vil det opdaterede mærkekoncept blandt andet omfatte en række generelle ændringer i mærkernes struktur, justering af mærkernes fremtoning samt en konkretisering af mærkebeskrivelserne.

– Vi har i mærkeudvalget et stort ønske om, at FDFs mærker understøtter det daglige børne- og ungdomsarbejde i kredsene bedst muligt, og at de inspirerer og motiverer såvel børn som ledere til kredsens møder. Med de kommende ændringer tror vi på, at mærkerne i endnu højere grad rummer det, kredsene efterspørger, siger formand for mærkeudvalget Jonatan Hjul. 

Mærker med og uden progression

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og dialog med FDFs medlemmer er særligt to former for oplevelser identificeret som centrale i et fremtidigt mærkekoncept. Det har ført til, at mærkestrenge fremover opdeles i henholdsvis progressive mærker og klassemærker.

 • Progressive mærker
  Progressive mærker tager udgangspunkt i oplevelser med progression. Her er det enkelte mærke koblet til specifikke krav, og der opleves en udvikling op gennem mærkestrengen. De adskiller sig fra de gamle niveaumærker ved fortsat at have fokus på oplevelser – men oplevelser i rækkefølge, hvor et mærke vil lægge grunden for det næste i rækken. På de progressive mærker vil fremgå tal, som angiver forskellige niveauer.
   
 • Klassemærker
  Klassemærker tager udgangspunkt i oplevelser, der er uafhængige af hinanden, men som ligger inden for samme område. Her kan mange forskelligartede aktiviteter udløse mærket, som det også er tilfældet i det nuværende mærkekoncept. Klassemærkerne vil være uden nummerering, men med farver svarende til de enkelte klasser i FDF.

 

– Fremover vil nogle mærker indeholde en tydelig progression, mens andre omfavner at der er rigtigt mange gode, men forskellige FDF-oplevelser inden for hvert tema. Begge modeller er meget efterspurgte, og ved at give plads til begge skaber vi rum for flere måder at tage mærker på, siger Jonatan Hjul.

Et særligt guldmærke

I den kommende struktur skæres antallet af mærker i hver mærkestreng fra de nuværende ti til syv mærker. Det syvende mærke i alle mærkestrenge bliver et helt særligt guldmærke, som skal give inspiration til en ekstraordinær aktivitet, der kræver noget ekstra af dem, der tager det. Det eksklusive guldmærke vil have samme form som de øvrige seks mærker i mærkestrengen, men vil være guldfarvet og uden tal. Når FDFere mødes på tværs af kredse, skal der være en fælles forståelse af, hvad det enkelte guldmærke har indebåret af aktivitet.

Involverende proces

Mens mange mærker kun ændres ganske lidt, vil andre undergå større revision. Ved større ændringer i en mærkestreng vil mærkeudvalget sikre en involverende proces. Udviklingen af indhold og konkrete aktivitetsforslag i mærkebeskrivelserne vil således ske med hjælp fra et bredt udvalg af frivillige i hele FDF. 

I starten af det nye år vil der komme mere information om, hvordan man som leder, udvalgsmedlem m.m. kan bidrage og give input til udviklingen af FDFs mærker.

Overgangsperiode

Mærkeudvalget vil facilitere udviklingen af mærkestrengene over en periode, så flere og flere mærker overgår til det nye koncept. Justeringen af tal og farver vil ligeledes foregå løbende under hensyn til lagerbeholdningen hos Eventyrsport af de eksisterende mærker. Dette for at sikre, at overgangen sker på den mest bæredygtige og økonomisk rentable vis.

I overgangsperioden vil det være op til den enkelte leder at beslutte, om der tages mærker ud fra de nuværende beskrivelser eller de nye. De eksisterende mærkebeskrivelser vil i overgangsperioden fortsat være tilgængelige som PDF på FDF.dk. Mærkeudvalget anbefaler, at kredsen benytter mærke 1-6 til både at modsvare klassemærkerne og de progressive mærker, indtil lagerbeholdningen er brugt op. Herudover kan mærke 10 benyttes til at svare til guldmærket.

Du kan læse mere om de kommende ændringer i FDFs mærkekoncept i mærkeudvalgets konceptpapir her:

 

FAQ

 

Hvornår forventes de opdaterede mærker i salg hos Eventyrsport?

 • De opdaterede mærker lanceres løbende, og de første forventes i salg hos Eventyrsport i løbet af foråret 2024.

 

Jeg har lige indkøbt en stor beholdning mærker til kredsen – er de forældede om lidt?

 • I 2024 vil der være en overgangsperiode. Mærkeudvalget anbefaler, at kredsen benytter mærke 1-6 til både at modsvare klassemærkerne og de progressive mærker, indtil lagerbeholdningen er brugt op. Herudover kan mærke 10 benyttes til at svare til guldmærket. Det er dog også en mulighed at arbejde efter de eksisterende beskrivelser i en periode - det er op til den enkelte leder.

 

Kan jeg være sikker på at kunne bestille mærker?

 • Nogle mærker kan i overgangsperioden risikere at gå i restordre i en kortere periode, bl.a. fordi der på enkelte mærker også er et ønske om at ændre på udseendet. Det er en kalkuleret risiko ved overgangen til det opdaterede mærkekoncept.

 

Vil prisen på de nuværende 12 kroner per mærke ændre sig?

 • Det er forventningen, at prisen på mærker forbliver uændret. Prisen vil dog over tid forventeligt udvikle sig med den generelle prisudvikling i samfundet.

 

Hvordan kan jeg give input til udviklingen af FDFs mærker?

 • Der kommer mere information fra mærkeudvalget efter nytår. Både ledere i kredse og frivillige i FDFs arena vil blive inviteret til at give deres input.