Resultat af medlemsanalyse

Forbundssekretærerne får et nyt værktøj, de kan tage med på kredsbesøg.

12. Nov 2015
Christina Gro Hansen

I højsommeren 2015 bad FDF kredslederne om at svare på spørgsmål i en undersøgelse af livet i FDF-kredsene. Målet var at kombinere svarene herfra med årets medlemstal, samt de historiske medlemstal i Carla.

Kredslederne blev bedt om at besvare spørgsmål som, hvor mange aktive børneledere har I i kredsen, ledernes generelle uddannelsesdeltagelse, samt antallet af ledermøder i kredsen. Målet var at få et bedre indblik i kredsenes liv, og perspektivere det til medlemstallene.  

– Ca. 75 % af alle kredse deltog i undersøgelsen. Det er vi rigtig glade for, for det betyder, at det er et virkeligt solidt materiale, vi nu har at arbejde med. Tak for det! siger FDFs generalsekretær Morten Skrubbeltrang.

 

Tal og svar giver nye perspektiver 

Resultatet af undersøgelsen er sammenholdt med medlemstal i Carla for de sidste fire år.

– Det er noget nyt, at vi holder kvantitative undersøgelser op mod kvalitative, men det vil vi formentlig se mere af i FDF fremover, siger Morten Skrubbeltrang.

I den kommende tid vil materialet udgøre endnu et værktøj i forbundssekretærenernes værktøjskasse i forbindelse med kredsbesøg. Håbet er, at kvalitative svar sammenholdt med de kvantitative resultater vil give nye indsigter.

 

Medlemstallenes fortælling

- Vi har nu haft Carla i fire år og registreret fire års medlemsindberetninger. Det betyder, at vi efterhånden kan trække nogle tendenser ud af medlemstallene, fortæller Morten Skrubbeltrang.

Tallene viser blandt andet, at vi har en rigtig høj gennemstrømning af medlemmer i FDF. FDF har således fået mellem 4.770 og 5.040 nye medlemmer hvert år de sidste fire år, men i samme periode har vi også sagt farvel til mellem 4.733 og 5.215 medlemmer.

- Vi er gode til at rekruttere puslinge og tumlinge, men allerede fra tumlinge/piltealderen får vi færre nye medlemmer i alle aldersgrupperne, samtidig med at flere melder sig ud. Spørgsmålet herfra er så, hvad vi skal gøre, for også fremadrettet at være et børne- og ungdomsforbund og ikke blot et børneforbund, siger Morten Skrubbeltrang.